Acties 2013

Het platform richtte zich in 2013 op het verzamelen en analyseren van nationale en internationale informatie en literatuur met betrekking tot risicovechtsporten. Ook met verschillende stakeholders (federaties, experten, sportfunctionarissen, trainers, artsen, instanties, ...) werden gesprekken gevoerd zodat het platform de risicovechtsportwereld in Vlaanderen in kaart kon brengen. De medewerkers van het platform bezochten verschillende risicovechtsportevenementen. Op 30 augustus 2013 en 9 december 2013 had er een focusgroep plaats rond het thema 'medische opvolging in de risicovechtsport' en op 6 september 2013 werd er een focusgroep georganiseerd rond het thema 'omkadering en vorming in de risicovechtsport'. Deze vergaderingen verliepen in een beperkte groep van experten waarbij er een drietal uur intensief nagedacht werd over de betrokken thema's.

Op basis van de verzamelde informatie ging het platform vanaf begin 2014 concreet aan de slag met de vooropgestelde prioriteiten met als doel een specifieke aanpak uit te werken die bijdraagt tot het tot stand brengen van een duidelijke aanpak die blijk geeft van het streven naar een medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening van de risicovechtsporters in Vlaanderen. 

Het platform was bovendien op verschillende initiatieven aanwezig om haar werking te verduidelijken, om informatie te verzamelen en om in interactie te gaan met andere betrokkenen. Zo was het Risicovechtsportplatform reeds aanwezig op het Sport Extended congres in Antwerpen (juni 2013), op het Easm congres in Istanbul (september 2013) en op het eerste platform sportclubondersteuning georganiseerd door ISB/VSF (november 2013).