Acties 2016

Acties in functie van de ontwikkeling, ondersteuning en doorstroming van expertise en advies over de medische aandachtspunten bij (risico)vechtsport:

Acties ten aanzien van federaties en sportclubs die (risico)vechtsport aanbieden alsook ten aanzien van iedereen die er bij betrokken is (trainers, bestuurders, sporters en ouders):

Acties ten aanzien van vertegenwoordigers van lokale overheden (steden en gemeenten):

Acties in functie van het ondersteunen van een transparante en kwaliteitsvolle (risico)vechtsportbeoefening in Vlaanderen:

 

Het Risicovechtsportplatform wordt vorm gegeven door Els Dom en Ineke Daelman.

Met al je vragen over het project kan je terecht bij projectcoördinator Els Dom (els@rvsp.be, 0495 10 06 84).

Wil je een specifieke vraag stellen over één van de acties? Onderstaande wegwijzer verduidelijkt bij wie je snel terecht kan met je vragen:

Wie ben je?   Stel je vraag aan
Federatieverantwoordelijke (bestuurder, coördinator) => Els (els@rvsp.be of 0495 10 06 84))
Clubverantwoordelijke (bestuurder, trainer) => Ineke (ineke@rvsp.be of 0495 10 07 90) 
Vertegenwoordiger van een lokale overheid (sportfunctionaris, schepen, ...) => Ineke (ineke@rvsp.be of 0495 10 07 90)
Arts => Ineke (ineke@rvsp.be of 0495 10 07 90)
Scheidsrechter, sportbeoefenaar, ouder, toeschouwer, ... => Els (els@rvsp.be of 0495 10 06 84)