Bijscholings- en opleidingsmomenten

Het Risicovechtsportplatform organiseert reglematig infosessies en opleidingsmomenten. In 2015 en 2014 zette het platform voor wat betreft trainers/bestuurders van vechtsportclubs in Vlaanderen in op de organisatie van één dag vol unieke infosessies. Verschillende interessante topics kwamen de voorbije jaren aan bod. Ook in 2016 zal het Risicovechtsportplatform sessies over specifieke topics uitwerken en aanbieden aan trainers en/of bestuurders van (risico)vechtsportclubs in Vlaanderen.

Aangezien in 2016 de "Dag van de trainer" opnieuw op de planning staat, zet het RVSP daar in eerste instantie op in. Verschillende afzonderlijke sessies, al dan niet gekoppeld aan activiteiten van één of meerdere (risico)vechtsportfederaties, zullen verspreid in Vlaanderen doorgaan. De sessies richten zich op verschillende topics die het RVSP in overleg met de (risico)vechtsportfederaties en met de denkel risicovechtsporten (Vlaamse Trainersschool) bepaalt.
 

Waar mogelijk grijpt het RVSP ook unieke kansen en opportuniteiten om vechtsport nog meer onder de aandacht te brengen in Vlaanderen. Zo gaf projectcoördinator Els Dom in 2015 bijvoorbeeld mee vorm aan een inspiratietafel tijdens het eerste Sportinnovatiecongres in Vlaanderen.

Zoek je nog naar relevante topics over (risico)vechtsport? Wil je graag een sessie of bijscholing organiseren samen met het RVSP? Heb je mogelijkheden om een sessie te laten doorgaan in jouw organisatie tijdens één van jullie eigen bijscholingen? Wil je graag samenwerken met andere (risico)vechtsportfederaties? Contacteer Els (els@rvsp.be, 0495 10 06 84) en we bekijken samen de mogelijkheden.