Clubactie 2014

Clubactie 2014: Op weg naar een geweldige vechtsportclub!

Waarom zou jouw club deelnemen?

Als sportclub is het belangrijk dat je je bewust bent van een gezonde en ethische sportbeoefening en hier op een verantwoorde wijze mee omgaat. Risicovechtsport spreekt vaak tot de verbeelding en roept dus heel wat vragen op. Probeer hier als club duidelijke antwoorden te bieden en toon aan dat je een gezond sportklimaat nastreeft.

Op basis van een vijftal thema’s en bijhorende streefdoelen wil het Risicovechtsportplatform sportclubs aanmoedigen om de onduidelijkheden weg te werken. Maak je daarom kenbaar aan gemeenten, steden, federaties, ouders, … en neem deel aan de actie ‘op weg naar een geweldige vechtsportclub!’
Indien je deelneemt aan de actie en een dossier aanmaakt over hoe je rond de verschillende thema’s werkt, stuurt het RVSP een pakket op met affiches, stickers en buttons om te verspreiden in de club. Voor elk thema wordt bovendien een streefdoel vooropgesteld. Voldoet je club aan al de streefdoelen en kan je dit aantonen in je dossier, dan ontvang je ook een bordje dat je in je sportzaal kan uithangen.

De slagzin die doorheen de communicatie zal gebruikt worden is: ‘mijn vechtsportclub is geweldig’. Onder dit motto kan een club positief communiceren over zijn werking en aantonen aan de verschillende betrokkenen (lokale overheid, ouders, leden, …) dat de club streeft naar een gezond en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Daarnaast wordt de club vermeld in de lijst met clubs die deelnemen aan de actie. Deze lijst wordt op de website van het RVSP gepubliceerd en overgemaakt aan de verantwoordelijken van het lokale sportbeleid. Op die manier krijgen ook de lokale overheden een duidelijker beeld van de ‘bewuste’ clubs in het kader van gezond sporten.

Neem dus zeker deel aan de actie, ook als je de streefdoelen nog niet helemaal bereikt hebt! Meld je zeker aan bij het Risicovechtsportplatform en vul het webformulier zo goed mogelijk in. De medewerkers van het platform kunnen je helpen en adviseren door het aanreiken van informatie (bv. voorbeeldgedragscodes, leidraad jeugdreglement, algemene informatie, …).

Hoe kan jouw club deelnemen?

Deelnemen aan de clubactie 2014 kan via het invullen van het webformulier. De deelname is pas geldig wanneer het volledige webformulier is ingevuld en de bewijsstukken mee worden geüpload in pdf-formaat. Via het webformulier zal worden nagegaan in welke mate de club de thema’s reeds invult, maar ook in welke mate nog aandacht vereist is voor bepaalde thema’s bij het toewerken naar een gezond sportklimaat (en een geweldige sportclub).

De verschillende thema’s die aan bod komen, zijn:

  • algemene gegevens
  • verzekering
  • gediplomeerde trainers
  • specifieke gedragsregels
  • veiligheidsmaatregelen

We rekenen op de eerlijkheid van de indieners en vragen hierbij een verklaring op erewoord te ondertekenen. De opgegeven informatie moet controleerbaar zijn. Het Risicovechtsportplatform kan, al dan niet in samenwerking met de federaties, de clubs bezoeken in functie van deze clubactie.

Clubs kunnen het platform steeds contacteren bij eventuele vragen of problemen tijdens het vervolledigen van hun dossier.
Els Dom: els@vlaamsesportfederatie.be, +32 495 10 06 84
Ineke Daelman: ineke@vlaamsesportfederatie.be, +32 495 10 07 90

Deelnemers 2014

De deelnemende clubs uit 2014 vind je hier.