Clubactie 2015

Op basis van verschillende thema’s en bijhorende streefdoelen wil het Risicovechtsportplatform sportclubs aanmoedigen om de onduidelijkheden weg te werken. Maak je daarom kenbaar aan gemeenten, steden, federaties, ouders, … en neem deel aan de clubactie “Mijn vechtsportclub is geweldig!”.

Is jouw vechtsportclub geweldig?

Ook in 2015 kan je als club deelnemen aan de clubactie om aan te tonen dat je als club een gezond en ethisch sportklimaat nastreeft. Als sportclub is het belangrijk dat je je hier bewust van bent en hier op een verantwoorde wijze mee omgaat.

Het RVSP stelt een aantal belangrijke thema’s en bijhorende streefdoelen voorop waaraan iedere goed werkende (risico)vechtsportclub minimum zou moeten voldoen in het streven naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Deze thema’s zijn:

  • Verzekering
  • Gediplomeerde trainers
  • Specifieke gedragsregels
  • Veiligheidsmaatregelen

Voor de clubactie van 2015 wordt een vijfde thema toegevoegd: “Jeugdwerking”.

Clubs die deelnemen ontvangen als zij dat wensen een pakket met affiches, stickers en buttons om te verspreiden in de club. Voldoet je club aan al de streefdoelen en kan je dit aantonen in je dossier, dan ontvang je ook een bordje dat je in je sportzaal kan uithangen. Daarnaast wordt de club vermeld in de lijst met clubs die deelnemen aan de actie op de website van het RVSP. Ook de verantwoordelijken van het lokale sportbeleid en de betrokken federatie(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Zo krijgen ook zij een duidelijker beeld van de "bewuste" clubs in het kader van gezond sporten.

Door deel te nemen aan de clubactie kan de club positief communiceren over haar werking en aantonen aan de verschillende betrokkenen (lokale overheid, federaties, ouders, leden, …) dat de club streeft naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Het is dus zeker aangeraden om deel te nemen aan de clubactie, ook al heeft de club de streefdoelen nog niet allemaal bereikt!

Clubs kunnen het platform steeds contacteren bij eventuele vragen of problemen tijdens het vervolledigen van het webformulier. Neem zeker ook een kijkje in de toolbox voor sportclubs voor ondersteunende informatie.

Hoe kan jouw club deelnemen?

Deelnemen is eenvoudiger dan in 2014 en kan via het invullen van het webformulier. De deelname is pas geldig wanneer het volledige webformulier is ingevuld en de trainersdiploma's worden geüpload in pdf-formaat. Via het webformulier zal worden nagegaan in welke mate de club de thema’s reeds invult, maar ook in welke mate nog aandacht vereist is voor bepaalde thema’s bij het toewerken naar een gezond sportklimaat (en een geweldige sportclub).

Clubondersteuning

Clubs die deelnemen aan de clubactie kunnen, indien zij dat wensen, genieten van specifieke clubondersteuning. Meer info vind je hier.

Deelnemers 2015

De deelnemende clubs uit 2015 vind je hier.