Clubactie 2016

Het Risicovechtsportplatform wil de sportclubs aanmoedigen om zich te profileren als vechtsportclub. Laat de werking van je club zien. Maak je daarom kenbaar aan gemeenten, steden, federaties, ouders, … door deel te nemen aan de clubactie “Mijn vechtsportclub is geweldig!”.

Is jouw vechtsportclub geweldig?

Ook in 2016 kan je als club deelnemen aan de clubactie om aan te tonen dat je als club een gezond en ethisch sportklimaat nastreeft. Als sportclub is het belangrijk dat je je hier bewust van bent en hier op een verantwoorde wijze mee omgaat.

Het RVSP stelt een aantal belangrijke streefdoelen voorop waaraan iedere goed werkende (risico)vechtsportclub minimum zou moeten voldoen in het streven naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Clubs die deelnemen ontvangen een pakket met een gadget voor ieder lid en indien zij voldoen aan de streefdoelen een bordje dat kan uitgehangen worden in de club. Daarnaast wordt de club vermeld in de lijst met deelnemers op de website van het RVSP. Ook de verantwoordelijken van het lokale sportbeleid en de betrokken federatie(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Zo krijgen ook zij een duidelijker beeld van de "bewuste" clubs in het kader van gezond en ethisch sporten.

De clubactie geeft de clubs een extra uitstraling. Door deel te nemen aan de clubactie kan de club positief communiceren over haar werking. Deelname toont immers aan aan de verschillende betrokkenen (lokale overheid, federaties, ouders, leden, …) dat de club streeft naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Clubs kunnen het platform steeds contacteren bij eventuele vragen of problemen tijdens het vervolledigen van het webformulier. Neem zeker ook een kijkje in de toolbox voor sportclubs voor ondersteunende informatie.

Hoe kan jouw club deelnemen?

Deelnemen kan via het invullen van het webformulier. De deelname is pas geldig wanneer het volledige webformulier is ingevuld. Via het webformulier zal duidelijk worden in welke mate de club reeds voldoet aan de streefdoelen, maar ook in welke mate nog aandacht vereist is voor bepaalde items bij het toewerken naar een gezond sportklimaat (en een geweldige sportclub). Via steekproeven kan het RVSP gerichte controles uitoefenen om na te gaan of alles waarheidsgetrouw werd ingevuld.

Clubondersteuning

Clubs die deelnemen aan de clubactie kunnen, indien zij dat wensen, genieten van specifieke clubondersteuning. Meer info vind je hier.

Deelnemers 2016

De deelnemende clubs uit 2016 vind je hier.