Clubondersteuning

Clubs kunnen genieten van specifieke ondersteuning op maat. De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning is dat de club heeft deelgenomen aan de clubactie.

De ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende vlakken:

 • Het Risicovechtsportplatform kan langsgaan bij de club. Het plaatsbezoek kan bestaan uit verschillende onderdelen. Van club tot club zal bekeken waar de noden liggen.
  • Een gesprek met de clubbestuurders
  • Een gesprek met de trainers
  • Een gesprek met de sporters
  • Het bijwonen (en filmen) van een training

Het eventueel gemaakte beeldmateriaal kan misschien gebruikt worden als “good practice” voor andere doeleinden of kan gebruikt worden om de club in de kijker te plaatsen.

 • Het Risicovechtsportplatform kan specifieke vragen van de club telefonisch of per mail beantwoorden.
 • Het Risicovechtsportplatform kan de club doorverwijzen naar andere ondersteunende organisaties, bv.
  • Dynamo Project voor management ondersteuning van de club, bv. vzw-wetgeving
  • ICES voor vragen over ethiek in de sport, bv. gedragscode
  • VTS voor vragen over trainersopleidingen in de vechtsport
  • Het bijscholingsaanbod van VSF