Informatie

De (risico)vechtsportsector is zowel op internationaal als Vlaams niveau erg uitgebreid en versnipperd. Op Vlaams niveau zijn heel wat vechtsportfederaties terug te vinden die al dan niet door Sport Vlaanderen erkend en eventueel gesubsidieerd worden. Daarnaast bestaan er nog tal van kleine federaties die zich als (risico)vechtsportfederatie profileren en die als leden aangesloten zijn bij multisportfederaties zoals bijvoorbeeld VVA en FROS.

Het bestaan van andere niet-erkende federaties die risicovechtsporten aanbieden, mag steeds gemeld worden bij Els. Op die manier kan het Risicovechtsportplatform een beter beeld krijgen van het risicovechtsportgebeuren in Vlaanderen.