Conferentie risicovechtsporten en het beleid

De regularisatie van risicovechtsporten en de rol van het beleid.

De conferentie ‘Risicovechtsporten en het beleid’ wil dieper ingaan op de manier hoe we op beleidsniveau kunnen omgaan met de eigenheid van deze sporten. Steeds meer landen willen risicovechtsporten beter regulariseren. Vlaanderen nam alvast een duidelijk standpunt in met de oprichting van het Risicovechtsportplatform. Het platform ging begin 2013 van start met de verschillende betrokkenen in de risicovechtsport (federaties, instanties, artsen, …), richtte enkele overkoepelende initiatieven op en zorgde voor onderbouwde adviezen en een geleidelijke aanpak van de medische en structurele bezorgdheden. Op 9 oktober 2014 gaat het platform dieper in op haar werking en wat het kan betekenen voor het beleid. Er wordt die dag ook uitgebreid aandacht gegeven aan de rol die het beleid en de beleidsverantwoordelijken hebben bij de organisatie van risicovechtsporten, gaande van het internationale naar het lokale niveau. Tijdens het verloop van de dag zullen een aantal zaken plenair toegelicht worden en zal er ruimte zijn voor interactie.

Programma

9.30u. Ontvangst
10.00u. 

Verwelkoming

(door mevr. An Vermeersch, vertegenwoordigster van de minister van Sport dhr. Philippe Muyters)

10.10u. .

Algemene situering

(door dr. Jikkemien Vertonghen, VUB)

Een blik op de organisatie van risicovechtsport in het algemeen met bijzondere aandacht voor de bezorgdheden (ethische en medische aspecten, structuren, regulering), maar ook op de positieve meerwaarde (vechtsport – plus, internationale dimensie) die deze sporten omvatten. 

10.40u. .

Het risicovechtsportbeleid in Vlaanderen: het platform

(door mevr. Els dom, projectcoördinator Risicovechtsportplatform, VSF)

Het platform ging begin 2013 van start met de verschillende betrokkenen in de risicovechtsport (federaties, instanties, artsen, …), richtte enkele overkoepelende initiatieven op en zorgde voor onderbouwde adviezen en een geleidelijke aanpak van de medische en structurele bezorgdheden. Els Dom geeft een overzicht van de stand van zaken van de acties die het platform heeft opgezet.

11.10u. Pauze
11.25u.

Inspirerende praktijken op internationaal en lokaal niveau

11u25: regulering van risicovechtsporten in andere landen.

12u05: de meerwaarde van risicovechtsport in de praktijk. Een voorbeeld vaneen voorbeeld van een vechtsport – plus initiatief. (door dhr. Tom Flachet, Brussels Boxing Academy)

12u25: voorbeeld van een actieve aanpak op lokaal niveau. (door mevr. Sabine Beckers, Antwerpen)

12.45u.

Rondetafelgesprekken over risicovechtsport en het beleid

Tijdens dit deel van de dag wordt gepolst naar de mening en ervaringen van de deelnemers. Op basis van de aangeboden informatie tijdens de voormiddag wordt er in beperkte groepen gediscussieerd over risicovechtsport en het beleid. 

15.35u.

Paneldiscussie

(o.l.v. moderator Prof. Dr. Marc Theeboom)

Debat tussen verschillende belanghebbenden

16.30u.

Afsluiting

(door schepen van Sport dhr. Ludo Van Campenhout, Antwerpen)

16.45u. Receptie

Praktisch

  • Wanneer: donderdag 9 oktober 2014
  • Waar: gemeenschapscentrum Wilrijk (Antwerpen), Bist 1 - 2610 Wilrijk
  • Doelgroep: federatieverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken Vlaamse overheden, lokale beleidsverantwoordelijken en risicovechtsportexperten
  • Erkenning: 5u erkende bijscholing voor STC, STCr en de CT van de betrokken federaties 
  • Deelnameprijs: gratis

Klik hier voor een terugblik.

Klik hier voor de resultaten en presentaties.