Conferentie Risicovechtsporten en het beleid anno 2016

Het beleid en risicovechtsporten anno 2016 onder de loep! Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen is sinds eind 2012 aan de slag met risicovechtsportbeleid en wil haar kennis en ervaringen met jullie delen. Heb je als beleidsverantwoordelijke bij een club, federatie, lokale overheid of Vlaamse overheid vragen over risicovechtsport, zoek je goede praktijkvoorbeelden over hoe je kan omgaan met risicovechtsport (in je gemeente of stad en bij de samenwerking tussen verschillende organisaties) of wil je gewoon op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en ben je nieuwsgierig naar wat er in andere landen gebeurt?

Als beleidsverantwoordelijke - op welk niveau dan ook - is het belangrijk om je in deze materie te verdiepen. Op vrijdag 9 december ben je van harte welkom op de conferentie "Risicovechtsporten en het beleid anno 2016". Het Risicovechtsportplatform blikt terug op de voorbije projectjaren als kennis-, ondersteunings- en aanspreekpunt voor risicovechtsporten in Vlaanderen aan de hand van een sparring met de Nederlandse collega's van het project "regulering vechtsporten" in Nederland en tussen de beleidsverantwoordelijken van de steden Antwerpen en Amsterdam. Naast veiligheid en gezondheid als thema's is "(risico)vechtsport als middel" ook een thema dat bijzondere aandacht krijgt.

Aansluitend kan je 's avonds ook zelf kennis maken met een risicovechtsportpraktijk en gratis een boksgala bijwonen. Het gala gaat door in de nabijgelegen sporthal Het Rooi.
Let wel op: het gratis bijwonen van het boksgala is enkel mogelijk indien je inschrijft voor 15 november 2016!

Erkend voor coördinatoren van federaties die vechtsporten aanbieden (5u).

Het programma

13u30 Ontvangst
14u00

Verwelkoming

Door dhr. Ludo Van Campenhout (schepen van sport Antwerpen)

14u15

Inleiding: risicovechtsporten anno 2016

Door Els Dom (projectcoördinator Risicovechtsportplatform Vlaanderen)

14u30

Vechtsport als middel – de waarde van vechtsport

Vechtsport is een middel om meer dan alleen maar sportieve doelstellingen te bereiken. De meerwaarde die vechtsport kan bieden, kwam tijdens de studiedag Vechtsport & Jeugdhulp van 23 april 2016 enerzijds opnieuw duidelijk naar voor. Anderzijds blijven de enthousiastelingen vaak vechten tegen vooroordelen en kampen ze met moeilijkheden bij de daadwerkelijk integratie van een vechtsport in bepaalde projecten of structuren. Deze sessie geeft een overzicht van de maatschappelijke settings waarin vechtsport nu al aan bod komt en gaat dieper in op de belangrijke randvoorwaarden om de meerwaarde van vechtsport succesvol te kunnen benutten.

Door onderzoeker Rein Haudenhuyse (Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Sport & Society)

15u15

Kijken over de grenzen heen: instrumenten van het beleid in Vlaanderen en Nederland

Zowel in Vlaanderen als in Nederland besliste de overheid om zeer specifieke initiatieven te ondersteunen ten aanzien van de harde vechtsporten. Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen startte begin 2013. Op hetzelfde moment ontstond het idee in Nederland om een vechtsportautoriteit uit te werken. Tijdens deze sessie presenteren de coördinatoren, Hans Van Egdom, Eric Lagendijk en Els Dom, de werking en evoluties van beide projecten en staan ze stil bij de verschillen en gelijkenissen.

Door Els Dom (projectcoördinator Risicovechtsportplatform Vlaanderen)
Door Hans Van Egdom en Eric Lagendijk (projectleiders regulering vechtsporten)

16u00 Pauze
16u15

Kijken over de grenzen heen: risicovechtsport en de stad (Amsterdam vs Antwerpen)

Twee steden nemen een prominente rol in als we spreken over risicovechtsporten of full contact vechtsporten en beleid. In Nederland trok de burgemeester van Amsterdam, de heer Eberhard Van Der Laan, aan de alarmbel. In Vlaanderen sprong Antwerpen vanaf dag één mee op de kar van het Risicovechtsportplatform. Vertegenwoordigers uit beide steden verduidelijken het beleid ten aanzien van risicovechtsporten/full contact vechtsporten en gaan dieper in op de rol die ze daarbij vanuit het perspectief van de lokale overheid invullen.

Door Tom Phlix, Jamal Toualla (beleidsvertegenwoordigers Antwerpen) en Brian Oedayrajsingh Varma (beleidsvertegenwoordiger Amsterdam)

17u00

Slotwoord

Door mevr. An Vermeersch (vertegenwoordiger van de minister van Sport dhr. Philippe Muyters)

17u15 Rondleiding op het boksgala
17u45 Broodjesmaaltijd
Vanaf 18u30 Bijwonen van het boksgala

Place to be
Conferentie: congrescentrum ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen (Berchem)
Boksgala: sporthal Het Rooi, Berchemstadionstraat, 2600 Antwerpen (Berchem)

Deelnamekost
Conferentie: gratis. Inschrijven is mogelijk tot en met 1 december 2016!
Boksgala: gratis indien inschrijving voor 21 november 2016!

Klik hier om je in te schrijven