Medische Commissie Risicovechtsporten

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen engageert zich om een overkoepelende Medische Commissie Risicovechtsporten op te starten.

Doelstelling

De medische commissie RVS is een risicovechtsportoverkoepelend orgaan dat de betrokken risicovechtsportfederaties en hun risicovechtsporters voorziet van onderbouwde medische adviezen. De medische commissie heeft als algemene taak het opvolgen van het medisch beleid binnen de risicovechtsport en het leveren van de nodige adviezen om de risicovechtsportfederaties te ondersteunen in het kader van een gezonde sportbeoefening. Het is vervolgens aan de risicovechtsportfederaties om vervolgens effectief aan de slag te gaan met de adviezen.

Werking

De opstartvergadering ging door op 20 februari 2014 en was een succes. Een tweede vergadering vond plaats op 7 mei 2014. Er waren telkens een tiental artsen aanwezig. Zeven federaties (Vlaamse Vechtsport Associatie, Vlaamse Taekwondo Bond, VKBM²O/FROS Amateursportfederatie, Vlaamse Wushu Federatie (Sanda), ABC Vlaanderen, Vlaamse Ju-Jitsu federatie, Vlaamse Boks Liga) waren vertegenwoordigd. Ook enkele artsen van SKA (Vereniging van Sport- en Keuringsartsen) met ervaring in de risicovechtsport namen deel aan de vergadering. Er werd constructief nagedacht over een aantal specfieke topics zoals de sportmedische geschiktheidsonderzoeken voor risicovechtsporters, risicovolle situaties bij risicovechtsportwedstrijden, leidraad/advies na KO, leidraad voor de toezichthoudende arts, ...