Advies vechtsportbeoefening in fase 4 op komst

27 jun 2020

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase in de heropstart van de sportbeoefening. De grote lijnen die nu al gekend zijn over de veranderingen tijdens fase vier vind je terug op de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

We zijn blij dat de positieve evolutie zich verder zet. We blijven echter waakzaam en moeten als federaties en clubs die contactsporten beoefenen samen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom werkte de werkgroep een nieuw adviesdocument voor de vechtsportclubs uit. Voor de laatste aanpassingen en verspreiding van dit document wachten we nog op de publicatie van het ministerieel besluit dat de juridische grenzen van de nieuwe maatregelen bepaalt en op de aansluitende leidraad voor fase 4 van de klankbordgroep sport.

Van zodra met andere woorden niet alleen de grote lijnen, maar al de voorwaarden en details duidelijk zijn, kan je deze raadplegen via de gekende kanalen van het platform en van de verschillende federaties. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk kan volgen.

Lees meer over de werkgroep en de adviezen die tijdens de voorbije fasen werden opgesteld.