Bijscholing letselpreventie voor trainers

02 jan 2018

Het RVSP organiseert in samenwerking met de Vlaamse Boks Liga een bijscholing rond letselpreventie. Deze bijscholing werd ontwikkeld door de Universiteit Gent in samenwerking met Sport Vlaanderen en specifiek aangepast voor risicovechtsporten. In twee sessies (telkens theorie en praktijk) van 3 uur wordt de trainer opgeleid om sportletselpreventie aan bod te laten komen. Het belang en nut van sportletselpreventie wordt geschetst, de verschillende strategieën voor sportletselpreventie worden uitgelegd en meerdere mogelijkheden om sportletselpreventie te organiseren komen aan bod. Via actieve leermomenten wordt een brede waaier aan oefenstof aangeboden, waarmee men direct aan de slag kan op het terrein.
De bijscholing wordt georganiseerd op zaterdag 24 februari én zaterdag 10 maart, telkens van 9u tot 13u, in Antwerpen. De deelnemers ontvangen een VTS getuigschrift.

Meer info en inschrijven