BOEST! samen scoren in het Nederlands in je sportclub.

04 dec 2019

Vzw De Rand lanceert “Boest!” Een campagne waarmee ze sportclubs willen ondersteunen om het Nederlandstalig karakter van hun club in een meertalige context te bewaren én hen helpt om anderstaligen een kwalitatieve oefenkans Nederlands in hun vrije tijd te bieden. 

Er werden vijf filmpjes ontwikkeld rond verschillende thema’s die advies bieden om anderstalige jongeren extra oefenkansen Nederlands te geven. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld. Bovendien voorziet vzw De Rand ook ondersteunend materiaal dat hiervoor kan gebruikt worden.

De filmpjes handelen over 5 thema's: 

  • Training
  • warm onthaal
  • oudercommunciatie
  • communicatie naast het veld
  • inschrijvingen

Steeds komen visie, (taal)afspraken en clubwaarden aan bod. 

Alles is te vinden op de nieuwe website!