Commissie RVS

17 jun 2019

Op 13 juni 2019 ging het RVSP opnieuw rond de tafel met de federaties (VBL, VKBM²O, VVA en VWuF). Deze commissie komt twee keer per jaar samen.

Naast een algemene stand van zaken van de werking van het RVSP en de tussentijdse detectie van noden en behoeften in de sector, gingen we verder in op de denkoefening hoe we meer aandacht kunnen geven aan belangrijke ethische thema’s. Het RVSP onderzocht de voorbije periode de mogelijke pistes en kwam daarbij tot de conclusie dat deze thema’s toegevoegd zullen worden aan de agenda van de verschillende adviesorganen van het RVSP, namelijk enerzijds de medische commissie en anderzijds de commissie RVS. Elke federatie kan vervolgens de generieke adviezen die uit de commissiewerkingen voortvloeien binnen de eigen verantwoordelijkheden en werking verder bekijken en met haar clubs opnemen. In het bijzonder kwam het thema “bescherming van de integriteit van kinderen en jeugd” aan bod op de vergadering van 13 juni. 

Meer info over de structuur van het RVSP vind je hier.