Een ethische adviescommissie RVS?

14 dec 2018

Federaties gaan zich samen buigen over de ethische thema's in de risicovechtsporten. Twee keer per jaar maken de federaties en het RVSP tijd om samen naar de belangrijkste thema's van risicovechtsport te kijken. Op donderdag 13 december 2018 vergaderden de vier federaties die een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden met het RVSP (VBL, VKBM²O, VVA en VWuF) in het bijzonder over de vraag en het nut van de mogelijke samenwerking om een ethische commissie RVS op te starten. Evy Van Coppenolle, coördinator ICES, begeleidde de debatten met haar expertise en ervaring. Uit de vergadering bleek alvast dat de vraag aanwezig is om werk te maken van een overkoepelend initiatief. In 2019 zullen we dit dan ook samen met de federaties verder opnemen en uitwerken.

Meer informatie over ICES en ethisch sporten