Fase 2 exitstrategie - (vecht)sportbeoefening buiten in clubverband

16 mei 2020

De fase 2 van de exitstrategie, die vanaf 18 mei van start gaat, laat georganiseerde sportactiviteiten in de open lucht toe met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. Clubs kunnen dus starten met het organiseren van trainingen buiten. De vechtsportfederaties en het Risicovechtsportplatform stuurden naar aanleiding hiervan een afsprakenkader de deur uit.

Lees er hier meer over.