Gezocht: nieuwe pilootclubs voor Clubgrade

03 mei 2019

Wil je graag dat trainers, leden, ouders, … zich meer thuis voelen in je club? Probeer je met je club de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen? Wil je je clubwerking iets meer stroomlijnen om tot een sterkere organisatie te komen? En hou je je sportclub graag wendbaar om te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen? Stel je als club kandidaat voor Clubgrade (een project van de Vlaamse Sportfederatie) en experimenteer met nieuwe ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek begeleidingstraject voor in de plaats!

Wat is Clubgrade?

Eind 2016 kwam vanuit de overheid een opdracht om te werken aan het ‘beleidsvoerend vermogen’ van sportclubs. In 2017 werd dit project, toegewezen aan de Vlaamse Sportfederatie, Clubgrade gedoopt. Clubgrade experimenteert namelijk met een nieuw sportverenigingsondersteuningsmodel dat clubs helpt bereiken wat ze willen bereiken. Clubs krijgen dus een upgrade waar ze die zelf nodig vinden.

Sinds het najaar 2018 testen we een eerste versie van de methodiek met pilootclubs en mensen uit sportdiensten, sportfederaties, enz. We evalueren, verfijnen en testen de aangepaste methodiek opnieuw met een volgende groep pilootclubs vanaf het najaar 2019. 

Wat wordt van je sportclub verwacht?

  • Je sportclub doorloopt het traject volledig van september 2019 t.e.m. juni 2020.
  • Verschillende stakeholders van je sportclub vullen wetenschappelijke vragenlijsten in.
  • Je levert feedback over de ondersteuningsvormen die ingezet worden binnen je sportclub.

Hoe verloopt de selectie van pilootclubs?

Pilootclubs moeten aan volgende criteria voldoen:

  • Je club staat voor een belangrijke uitdaging die je niet alleen met je bestuur maar met heel de club wil aanpakken.
  • Minstens 3 bestuursleden staan achter de kandidatuurstelling van je club.

Mogelijk wordt in juni nog extra informatie opgevraagd.

Bij de selectie van pilootclubs wordt met volgende aspecten rekening gehouden:

  • De groep pilootclubs wordt divers samengesteld qua sporttak, schaalgrootte en geografische spreiding.
  • Bij vragen of onduidelijkheden over je kandidatuur nemen we telefonisch verder contact op.
  • Mogelijk contacteren we je sportdienst en/of sportfederatie voor achtergrondinformatie.

Kandidaat?

Meer informatie vind je op de website van Dynamo Project.