Initiator RVS 2021 uitgesteld

26 okt 2020

Omwille van de coronapandemie heeft het overlegorgaan risicovechtsporten besloten om voorlopig geen nieuwe opleiding op te starten in 2021. Dit heeft als gevolg dat er ook voorlopig geen toelatingsproef georganiseerd zal worden. We zullen in eerste instantie de lopende cursus zo goed mogelijk afwerken. Van zodra een nieuwe proef en cursus gepland wordt, zal dit gecommuniceerd worden op de website en via de nieuwsbrief. 

Heb je interesse om een opleiding initiator risicovechtsporten te volgen?

  • De informatie over de opleidingen vind je steeds gebundeld hier.
  • Meer informatie over de deelnamevoorwaarden en over de inhoud vind je hier.
  • De inhoud van de cursus, en elke module afzonderlijk, kan je concreet bekijken op basis van de huidige planning van de initiatior 2020.

In 2021 werken we achter de schermen weliswaar door en ontfermen we ons, in samenspraak met de leden van het overlegorgaan, over de noodzaak voor een mogelijke gedeeltelijke digitalisering van de opleidingen RVS. Ook de verdere ontwikkeling van de instructeur B nemen we onder de loep.

Met vragen over de opleiding risicovechtsporten kan je terecht bij Els Dom (els@rvsp.be).