Maatregelen sportsector coronavirus

12 mrt 2020

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Ook op de sportsector heeft dit een grote impact.

Voor meer informatie verwijzen we door naar het artikel dat de Vlaamse Sportfederatie vandaag publiceerde: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/informeer-je-over-het-coronavirus