Nieuwe kans om in te tekenen op onze webinar voor gemeenten

17 nov 2020

De Maand van de sportparticipatie is gestart. Dit coronaveilig alternatief voor de tweejaarlijkse Trefdag Sportparticipatie is een organisatie van ISB, het Expertisecentrum Buurtsport en de werkgroep Sportparticipatie. Tijdens deze maand tracht men meer dan ooit handvaten aan te reiken om nog laagdrempeliger te werken en nog meer mensen, ook de minder kansrijke, aan het sporten en bewegen te krijgen. Je kan nog intekenen voor de online uitwisseling en krijgt een nieuwe kans voor de webinar.

Meer info vind je op de website van ISB.