Ook de risicovechtsportartsen zijn klaar voor 2021

17 dec 2020

Dit najaar kon er helaas geen fysieke bijscholing voor risicovechtsportartsen georganiseerd worden omwille van de coronapandemie. Om de (nieuwe) enthousiaste artsen waar we het afgelopen jaar kennis mee konden maken toch wegwijs te maken in onze ondersteuning voor artsen, kregen zij een toelichting via een webinar georganiseerd op woensdagavond 16 december 2020. Er werd ook tijd voorzien om in te gaan op praktische en medische vragen. Gezien we positieve feedback kregen op deze webinar, zal ook bekeken worden of deze ook in de toekomst voor nieuwe artsen kan aangeboden worden.

De deelnemende artsen van de afgelopen webinar kijken alvast uit om in 2021 (opnieuw) actief te zijn als keuringsarts en/of toezichthoudende arts bij wedstrijden.