PERSBERICHT: Laatste 10 jaar verdubbeling risicovechtsporters

12 dec 2017

De voorbije maanden kwamen de risicovechtsporten in Vlaanderen in het nieuws. Cage Warriors organiseerde voor het eerst een evenement in Vlaanderen en bracht op zaterdagavond 25 november enkele van de lokale toppers in de Antwerpse Lotto Arena samen. Cathérine Moerkerke volgde één van deze MMA-toppers, Cindy Dandois, en wijdt er dinsdag 12 december een aflevering aan. We stelden ook vast dat VTM-nieuws de afgelopen maanden terecht aandacht gaf aan de stijgende populariteit van de bokssporten.

 

DE BEZORGDHEDEN EN KANSEN BIJ RISICOVECHTSPORTEN

Risicovechtsporten zijn de sporten waar de tegenstander bij wedstrijden door middel van slagen, stoten, wurgingen, klemmen,… tot opgave wordt gedwongen. De integriteit van de tegenstander komt daarbij in gevaar. Beleidsmatig benadert Vlaanderen deze sporten als sporten met een hoog risico en uit ze er haar bezorgdheid over in het decreet gezond en ethisch sporten (20/12/2013). De Vlaamse Overheid en de vechtsportsector besloten tijdens een rondetafelconferentie in 2011 al om daarom het Risicovechtsportplatform Vlaanderen (RVSP) op te richten. Het RVSP startte vervolgens een projectwerking als kennis-, expertise- en communicatiecentrum. Sinds begin 2017 is het RVSP een VZW. Samenwerking met onder andere de grootste Vlaamse risicovechtsportfederaties maakt het mogelijk aan de bezorgdheden te werken en de kansen die de sporten bieden te grijpen. De belangrijke (koepel)organisaties nl. het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), de Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) zijn partners van het RVSP. Het RVSP ontwikkelde verschillende tools die de federaties, clubs en artsen moeten ondersteunen zoals een generieke medische commissie, een pool van toezichthoudende artsen, opleiding voor artsen, en een toolbox voor clubs, lokale overheden en artsen. Het RVSP is ook trekker van de trainersopleidingen van de Vlaamse Trainersschool voor wat betreft risicovechtsporten. Regelmatig organiseert het RVSP ook workshops, evenementen of conferenties over risicovechtsporten gericht naar de verschillende doelgroepen.

Het RVSP is frequent aanwezig op het veld en bezoekt verschillende risicovechtsportevenementen en -clubs. Het RVSP stelde vast en kenners in het publiek konden zien dat het evenement van Cage Warriors in Antwerpen verliep aan de hand van een strakke aanpak voor wat betreft onder meer de medische onderzoeken, opvolging tijdens de kamp en het ingrijpen van de scheidsrechter. De gezondheidsrisico’s indijken door het creëren van een zo gestructureerd en kwaliteitsvol mogelijk kader binnen MMA en andere harde vechtsporten is noodzakelijk. Onder impuls van de werking en activiteiten van het RVSP hebben de Vlaamse risicovechtsportfederaties hier steeds meer aandacht voor.

 

DE KRACHT VAN RISICOVECHTSPORTEN

Risicovechtsporten verdienen aandacht voor hun ontluikende eigenschappen. VTM-nieuws toonde via verschillende reportages afgelopen maanden dat de beoefening van vooral de bokssporten zeer populair is waarbij zowel kinderen, jongeren, mannen, vrouwen, bekende en onbekende Vlamingen starten met boksen, thaiboksen en kickboksen. Het aantal geregistreerde beoefenaars van deze sporten is tussen 2005 en 2015 gegroeid van 2077 naar 6265 leden. De laatste twee jaar stellen we nogmaals een stijging van 1591 leden vast. Het totaal aantal door het Risicovechtsportplatform reeds gekende risicovechtsporters evolueerde van 5820 in 2005 naar 11477 in 2015. Dit aantal omvat zowel recreatiesporters als wedstrijdsporters. Het kwaliteitsvol sportkader, met een duidelijke opleidings- en begeleidingsvisie alsook gekwalificeerde competente trainers, dat in de reportages aan bod kwam, was niet per toeval deze van ex-wereldkampioene Daniella Somers. Steeds meer clubs volgen dit voorbeeld in hun trainingspraktijk.

Vechtsporten, en vooral ook risicovechtsporten, dragen een sterke maatschappelijke kracht in zich. De sporten zijn een onmisbare schakel voor verschillende lokale participatieprojecten (bv. verscheidene buurtsportprojecten, Opboksen Genk, boks- en lasproject VDAB, Mobiele boksclub Mechelen …) die gebruik maken van de stimulerende werking van deze sporten bij de attitudeontwikkeling (zoals respect en weerbaarheid) en de algemene competentievorming. In het Het journaal op VRT, van 11 december 2017, gaf minister van sport Phlippe Muyters meer uitleg over een nieuw project waarin boksen, naast voetbal en dansen, moet helpen om laaggeschoolde jongeren aan een job te helpen. 

 

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vechtsporten unieke ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor sporters, in het bijzonder voor sporters in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het RVSP ondersteunt een kwaliteitsvol opleidings- en begeleidingskader en volgt de projecten die in het bijzonder inzetten op de maatschappelijke kracht.

 
MEER INFO OVER DIT BERICHT:
Els Dom (Coördinator RVSP)
0495 10 06 84
 

 Het RVSP is bereid elke betrokkene te adviseren en te informeren opdat elke vechtsporter op zijn niveau en mogelijkheden bewust kan sporten in een kwaliteitsvol kader.