Reactie Boxing Stars

19 apr 2018

Het VTM-programma “Boxing Stars“ waarin bekende Vlamingen elkaar in de ring bekampen, roept bezorgdheden op. Boksen is een sport waarin impact op het hoofd inherent aanwezig is tijdens wedstrijden. De persartikels die onlangs verschenen over hersenschuddingen bij twintigers (Het nieuwsblad, 12/04/2018 en Het Laatste Nieuws, 11/04/2018) verwijzen naar de vaststelling dat impact op het hoofd schadelijk is op zowel korte als lange termijn. Actie van de sportsector is nodig om deze risico’s in te dijken.

Actie van de risicovechtsportsector

Risicovechtsporten, zoals wedstrijdboksen, zijn per definitie sporten waarbij het toegestaan is bepaalde technieken te gebruiken met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander te verminderen (art. 1, 7° van het uitvoeringsbesluit van het decreet gezond en ethisch sporten). Sinds eind 2012 werkt het Risicovechtsportplatform Vlaanderen (RVSP) als kennis-, ondersteunings- en communicatiecentrum samen met de sportsector en de overkoepelende partners, voor de medische aspecten in het bijzonder met de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS), toe naar een regelgeving die de risico’s zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen zoveel mogelijk wil indijken.

Onder impuls van het RVSP erkende de Vlaamse Overheid in 2016 de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten. Sportfederaties voeren op basis van deze standaarden stelselmatig reglementswijzigingen in. Voor de implementering van de standaarden kunnen de federaties en andere organisaties beroep doen op het Risicovechtsportplatform dat dagelijks ter beschikking staat van iedereen die betrokken is bij de organisatie van risicovechtsport in Vlaanderen. Ook in andere landen, zoals buurland Nederland, zien we sinds enkele jaren gelijkaardige acties ten aanzien van de bezorgdheden die de harde vechtsporten oproepen.

Kwaliteitsstandaard voor risicovechtsporten als leidraad

Els Dom, coördinator RVSP, verduidelijkt: “De kwaliteitsstandaard geeft organisatoren een leidraad aan welke voorwaarden zij moeten voldoen wanneer zij een evenement willen organiseren. Een aantal maatregelen, zoals onder andere het garanderen van de gelijkwaardigheid, een minimale trainingsperiode en een gelijkwaardig ervaringsniveau van de kampers, die organisaties moeten nemen om de sporters te beschermen tegen impact, in het bijzonder impact op het hoofd, zitten in de standaard vervat.”. Verscheidene artsen uitten de afgelopen dagen hun bezorgdheid over de organisatie Boxing Stars (Het Belang van Limburg, 13/04/2018, Gazet van Antwerpen, 13/04/2018, TV-Visie, 13/04/2018). Een evaluatie van het programma in het kader van de kwaliteitsstandaard lijkt aangewezen. Ibrahim Emsallak,  algemeen coördinator van de Vlaamse Boks Liga, voegt hieraan toe: “Gezien de uitzonderlijke wedstrijdvorm en format van dit programma heeft de federatie reeds een aantal gerichte aanpassingen aan de organisatie opgelegd zoals bv. een beperking van de rondetijd. Van bij aanvang heeft de federatie ook voorzien om een evaluatievergadering van het wedstrijdverloop in te plannen. De evaluatie zal nog plaatsvinden. De verschillende betrokken actoren worden daarvoor uitgenodigd.”

Kwaliteitsvolle organisatie en verantwoord aanbod bewaken

Boksen, en andere vechtporten zoals kickboksen en thaiboksen, worden steeds populairder (Persbericht RVSP, 12/12/2017) . Steeds meer mensen vinden de weg naar de vechtsportclubs. Deze vechtsporten dragen ook een sterke maatschappelijke kracht in zich. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vechtsporten unieke ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor sporters, in het bijzonder voor sporters in maatschappelijk kwetsbare situaties (https://www.vechtsportplatform.be, 12/12/2017). Dat media op de evoluties inspeelt moedigen we aan, maar het garanderen van een kwaliteitsvol en verantwoord aanbod op alle niveaus moet daarbij steeds primeren en bewaakt blijven zodat de sporters op hun niveau binnen een gepaste omkadering sporten.

 

Persartikels die onlangs verschenen en waarnaar verwezen wordt in het bericht:

  • Bloedneuzen en risico op hersenschade: experts zijn “Boxing Stars” liever kwijt dan rijk. Het belang van Limburg, 13/04/2018.
  • Neurologen geven VTM uppercut: “Boxing stars” gaat te licht over risico’s van zware slagen. Gazet Van Antwerpen, 13/04/2018.
  • Artsen niet blij met VTM-programma “Boxing Stars”. TV-Visie, 13/04/2018.
  • Hersenschudding als twintiger? 63% hoger risico op dementie. Het nieuwblad, 12/04/2018.
  • Hersenschudding gehad als twintiger? Dan stijgt het risico dat je dement wordt aanzienlijk. Het Laatste nieuws, 11/04/2018.

 

Meer informatie

                     Els Dom                                                                                     Ibrahim Emsallak

                 Els@rvsp.be                                                                 ibrahim.emsallak@vlaamseboksliga.com

               0495 10 06 84                                                                                    0488 82 42 09

Coördinator Risicovechtsportplatform Vlaanderen                       Algemeen coördinator Vlaamse Boks Liga