Sessie 4 ondersteuningstraject lokale overheden

21 sep 2018

De vierde sessie van het ondersteuningstraject risicovechtsporten voor lokale overheden ging door op dinsdag 18 september in Gent. We startten de dag met een interactieve oefening. Uit deze terugkoppeling van elke gemeente bleek dat er afgelopen maanden in de verschillende gemeenten stappen vooruit gezet werden voor wat betreft hun risicovechtsportbeleid. Het blijft een uitdaging om risicovechtsporten ook na 2018 op de agenda te houden. Vervolgens werd dieper ingegaan op het omgaan met (risico)vechtsportevenementen. Na de middag werd het thema "vechtsport als middel" aangesneden. Via een algemene inleiding en enkele praktijkervaringen werden de deelnemers warm gemaakt om ook met dit thema aan de slag te gaan in hun gemeente. Een ideale opstap naar de geplande Interactiedag "Vechtsport als middel tot ...!?" op 22 november.

Ook in 2019 zal het RVSP een ondersteuningstraject risicovechtsporten voor lokale overheden organiseren. Heb je vragen of interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Ineke.