Signaalfunctie voor de sporthalmedewerker?

25 jun 2018

Het RVSP werkte voor het eerst mee aan de invulling van de Trefdag Sportinfrastructuur, een tweejaarlijkse vormingsdag voor alle sporthalmedewerkers georganiseerd door ISB. De vormingsdag ging ditmaal door in Herselt op dinsdag 19 juni. Het RVSP bemande één van de zes infotafels voor een betere aanpak en werking van de sporthal. Sportaccommodatiebeheerders en toezichters kwamen langs met allerhande vragen over risicovechtsporten in de (vecht)sportzaal. Tijdens deze interactieve sessie werden ook ervaringen met andere sporthalmedewerkers uitgewisseld. Tijdens de derde keuzeronde in de namiddag verzorgde het RVSP nog de sessie "Vermijd knock-out in je vechtsportzaal". Tijdens deze infosessie werd dieper ingegaan op de mogelijke signaalfunctie van toezichters in het kader van risicovechtsporten. Ze maakten kennis met de verschillende risicovechtsporten en de maatregelen die best genomen worden om de veiligheid en gezondheid te garanderen.

Sportaccommodatiebeheerders of toezichters die meer informatie wensen over deze vormingsdag of over de mogelijke signaalfunctie voor toezichters, kunnen contact opnemen met Ineke.