Terugblik op de conferentie risicovechtsporten en het beleid

15 okt 2014

Op 9 oktober 2014 organiseerde het Risicovechtsportplatform Vlaanderen in samenwerking met de stad Antwerpen de conferentie risicovechtsporten en het beleid. Vooraf hadden 93 personen uit verschillende beleidsniveaus zich aangemeld voor deelname aan deze risicovechtsportdag. Onderstaande tabel geeft een beeld van de verdeling van deze vertegenwoordiging. De ochtendspits leek aanvankelijk roet in het eten te gooien, maar de presentator de heer Tom Boudeweel en de eerste spreker Mevr. An Vermeersch (vertegenwoordiger van de minister van Sport de heer Philippe Muyters) bereikten alsnog tijdig het gemeenschapscentrum in Wilrijk. 

Vertegenwoordiging

%

Vertegenwoordigers Vlaamse overheid

12%

Vertegenwoordigers lokale overheden

13%

Vertegenwoordigers federaties

43%

Artsen

6%

Andere

26%

Onder het motto 'onbekend maakt onbemind' opteerde het platform tijdens deze unieke dag voor een ruime blik op risicovechtsport en het beleid. Startende met de situering van risicovechtsport op zowel Vlaams als internationaal niveau en met een verduidelijking van de bereikte resultaten van de werking van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen liep de voormiddag al snel over in een uiteenzetting van enkele interessante cases. Mevr. Marianne Dortants en de heer Matthieu Delalandre lichtten de huidige risicovechtsportsituatie in Nederland en Frankrijk toe. Mevr. Sabine Beckers, medewerker van Antwerpen Sportstad, gaf uitleg over de 'good practice' van Antwerpen en verduidelijkte hoe zij op lokaal niveau omgaan met risicovechtsport. De voormiddag eindigde met een reportage van de Brussels Boxing Academy en de bijhorende toelichting van de heer Tom Flachet. Deze reportage gaf een duidelijk beeld van wat vechtsport als middel kan betekenen.

Na een broodjeslunch en netwerkmoment startte het interactief gedeelte met verschillende rondetafelgesprekken. De deelnemers gingen op een aangename manier in gesprek over verschillende thema’s. De thema’s waren: de definitie risicovechtsporten, de versnippering in de risicovechtsportsector, de initiatieven van het Risicovechtsportplatform, het gebruik van vechtsport als middel en de verantwoordelijkheden van de wedstrijdomkadering (scheidsrechters - trainers - artsen). Een samenvatting van de resultaten van deze gesprekken staat vermeld bij de presentaties (zie onderaan).

Een paneldiscussie onder leiding van Prof. Dr. Marc Theeboom over risicovechtsport en jeugd waar verschillende experten (dr. Patrick Cras, Nancy Barette, Els Dom) en ervaringsdeskundigen (Daniella Somers, Filip Verlinden, Tom Flachet) aan deelnamen, sloot de dag af. Het slotwoord van de schepen van Sport van Antwerpen de heer Ludo Van Campenhout leidde tot de opening van een gezonde en afsluitende receptie.

Bekijk de verschillende presentaties en resultaten via deze link!

 

Els Dom