Terugblik op het opleidingsmoment voor risicovechtsportartsen

25 nov 2014

Op zaterdag 8 november 2014 organiseerde het Risicovechtsportplatform het eerste opleidingsmoment voor risicovechtsportartsen. Alle artsen met interesse voor risicovechtsporten konden hiervoor inschrijven. De inschrijvingslijst telde 23 deelnemers maar door enkele last minute afzeggingen, stond het effectief aantal deelnemers op 19. Het Risicovechtsportplatform verzorgde de omkadering en het algemene verloop van de dag. De toelichting van de reeds ontwikkelde adviezen en tools namen verschillende artsen van de organiserende werkgroep voor hun rekening. Enkele experten sloten de dag af.

 

Het platform startte de opleiding met een voorstelling van haar ontstaan, haar taken en haar werking. De toelichting van de prioriteiten op medisch vlak betekenden een perfecte inleiding voor de verdere uiteenzettingen.

Dr. Luk Buyse, bestuurslid van SKA, presenteerde het preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Hij startte met een algemene uitleg over het VASO-protocol en haalde dan de specifieke aanpassingen voor risicovechtsporten aan. Zowel de anamnese (met behulp van sportkeuring.be) als het klinisch onderzoek (met behulp van Spartanova) kwamen aan bod.

In een volgende presentatie stelde Dr. Rik De Kinderen, lid van SKA, het sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij wedstrijd voor. Dit protocol werd specifiek voor risicovechtsporten ontwikkeld.

Na de pauze ging Dr. Luc De Pelecijn, eveneens lid van SKA, dieper in op de beperking van risico’s tijdens en na de wedstrijd. Verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens de wedstrijd kwamen naar voor en er werd ook een advies meegegeven dat de sporter kan opvolgen tijdens een verplicht opgelegde rust- en herstelperiode.

In een laatste deel kwamen enkele experten aan het woord. Prof. Dr. Patrick Cras gaf een voordracht over traumatisch hersenletsel en de mogelijke gevolgen. Als diensthoofd neurologie komt hij dagelijks in aanmerking met zulke patiënten.

Scheidsrechters Danny Huysmans en Cindy Van Der Schoot van VKBM²O deelden, aan de hand van enkele filmpjes, hun ervaringen met de groep, lichtten toe hoe zij omgaan met de medische aspecten tijdens een wedstrijd en in het bijzonder hoe zij in interactie gaan met de toezichthoudende arts.

Tot slot werden nog enkele vragen behandeld en wierp het platform een blik op de toekomst, meer bepaald op de mogelijke ondersteuning die het platform nog zou kunnen bieden voor risicovechtsportartsen.

 

De deelnemers vulden een evaluatieformulier in. Zowel de locatie, de tijdsindeling en het programma als de inhoud werden goed tot veelal zeer goed bevonden. Men zou het opleidingsmoment zeker aanraden bij collega’s met interesse in risicovechtsporten. Voor een volgende editie zijn vooral nog meer praktijkvoorbeelden en interactie gewenst.

 

Interesse om deel te nemen aan een volgende editie van dit opleidingsmoment? Neem contact op met projectmedewerker Ineke Daelman via ineke@vlaamsesportfederatie.be of 0495 10 07 90.