Wat betekent de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 voor het RVSP!?

07 dec 2020

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw valt sinds 2017 onder het decreet georganiseerde sportsector. De eerste beleidsperiode sluiten we eind dit jaar af. Dit betekent dat er volgend jaar een nieuwe beleidsperiode van vier jaar, 2021 tot en met 2024, start. En een nieuwe beleidsperiode betekent meteen ook een moment van reflectie en bijsturing met een nieuw beleidsplan als resultaat. Het afgelopen jaar waren we dan ook intensief aan de slag, keken we ook verder dan vier jaar vooruit en benoemden we daarom naast onze missie ook een aantal streefdoelen. 

De missie van het Risicovechtsportplatfvorm Vlaanderen:

De vereniging richt zich naar vechtsport en in het bijzonder naar risicovechtsport. De vereniging stimuleert de samenwerking tussen de verschillende organisaties en streeft naar een kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening en een waardevol vechtsportbeleid, met bijzondere aandacht voor risicovechtsporten, in Vlaanderen en Brussel, door het realiseren van een aanspreek-, ondersteunings- en kenniscentrum. De vereniging streeft naar een gefundeerde, transparante, en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening die ervoor moet zorgen dat elke vechtsporter, en in het bijzonder elke risicovechtsporter, in zijn/haar sportomgeving (vereniging, federatie, lokale setting, …) zijn/haar vechtsport kan beoefenen op een kwaliteitsvolle, gezonde en ethisch verantwoorde manier.

De streefdoelen die we op lange termijn nastreven:

  • Een éénduidig vechtsportbeleid met sterke, conform GES, RVS-federaties: De federaties voeren een éénduidig vechtsportbeleid binnen het kader van het algemeen sportbeleid.
  • Veilig sporten, in het bijzonder voor jeugd: Sporters die naast recreatie ook aan competitie (willen) doen, in het bijzonder jeugd, kunnen dit in veilige omstandigheden. 
  • Kwaliteitsvolle omkadering door trainers, officials en artsen: De risicovechtsporten worden kwaliteitsvol omkaderd waardoor de perceptie verbetert. Elke (recreatieve) vechtsporter kan zijn sport beoefenen in veilige omstandigheden. 
  • Ethisch verantwoord gedrag in en naast de ring: Alle actoren die betrokken zijn bij een risicovechtsportevenement gedragen zich volgens de heersende ethische normen en waarden.
  • Een positief imago vanuit gezamenlijke inspanningen: De kansen en opportuniteiten die risicovechtsporten in zich hebben worden meer gezien dan de mogelijke risico's die ze inhouden.
  • Risicovechtsporten als een onderdeel van het lokaal sportbeleid: Risicovechtsporten vormen minder risico in die gemeenten waarmee we samengewerkt hebben, andere gemeenten werken een risicovechtsportbeleid uit naar het voorbeeld van de voorbeeldgemeenten (pioniers). 
  • Verbinding tussen lokale overheden en de clubs: Betere verbinding tussen de risicovechtsportclubs en de overheden waardoor de risicovechtsportclubs ook sterker worden. 
  • Lokaal inzicht en ondersteunen van vechtsport als extrasportieve meerwaarde: Efficiëntere ondersteuning van de sportclubs door een beter begrip van "vechtsport als middel" en meer bepaald wat de kansen en opportuniteiten van risicovechtsporten op sociaal, maatschappelijk en extrasportief vlak zijn alsook welke voorwaarden aanwezig moeten zijn om deze te kunnen aangrijpen binnen een clubcontext. 
  • Lokale opvolging en samenwerking voor veiligheid op alle evenementen: Sporters kunnen op een veilige en gezonde manier deelnemen aan evenementen in Vlaanderen. 
De begeleiding, samenwerking en ondersteuning binnen de context van de federaties en lokale overheden vormt daarbij een essentiële focus waar we ook de doelstellingen voor de komende vier jaar op gebaseerd hebben. Ongetwijfeld zal de coronapandemie ook de komende jaren nog een bepalende invloed hebben. We houden er rekening mee dat we ook daarvoor de nodige flexibiliteit aan de dag moeten kunnen leggen. We zijn dan ook blij dat we op de steun van de Vlaamse Overheid mogen rekenen om, samen met de vechtsportfederaties, de clubs hierin te blijven ondersteunen met tools en adviezen.
 
Meer informatie over de doelstellingen en acties van het beleidsplan 2021-2024.
Meer informatie over de structuur van het RVSP.

 

Heb je vragen of suggesties over het beleid van het Risicovechtsportplatform? Neem dan zeker contact op via info@rvsp.be