Aanwezigheid fysieke klankbordgroep | Donderdag 17 november 2022

Het engageren voor de klankbordgroep van het impact op het hoofd project is vrijblijvend. We nodigen federatiemedewerkers en (para)medici uit mee na te denken over de thematiek en zo, via deze tweemaandelijkse vergadering, het project mee vorm te geven. 

 

Deze vierde klankbordgroepvergadering gaat fysiek door in het Virginie Lovelinggebouw te Gent, op donderdag 17 november, tussen 9u30 en 12u00. 

 

Algemeen

Fysieke klankbordgroep

De vierde klankbordgroepvergadering gaat FYSIEK door op donderdag 17 november, van 9u30 tot 12u00, in het Virginie Lovelinggebouw te Gent. Geef hier aan of je aanwezig kan zijn.
Elke federatie heeft de mogelijkheid om met meerdere personen aan te sluiten op de fysieke klankbordgroep. Dit kunnen bestuursleden zijn, andere federatiemedewerkers, leden van de medische commissie, ...
Geef de namen, de functies en de e-mailadressen van de personen die bijkomend zullen aansluiten hier op. Wij sturen ze dan met plezier een uitnodiging toe.

Input project

Op de derde klankbordgroep werd de huidige versie van de engagementsverklaring besproken. De volgende stap is het voorleggen van deze verklaring aan elk federatiebestuur. Na een groen licht (of verwerking van de feedback) kan de verklaring gefinaliseerd worden. Op 17 november kan deze dan worden ondertekend door alle betrokken federaties.
Geef de opmerkingen van het federatiebestuur (of die van jou) hier aan ons mee.
Heb jij nog een suggestie voor een sporter die we kunnen contacteren om via een actiefoto bij de sensibiliseringscampagne rond hoofdbescherming betrokken te worden? Geef ons hier jouw suggestie mee (naam en contactinformatie)!
Heb je bijkomend vragen of insteken? Laat ze hier achter of contacteer ons via info@impactophethoofd.be.