Pool van risicovechtsportartsen

Het RVSP probeert alle artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten te verzamelen.

Het gaat hierbij enerzijds over keuringsartsen en anderzijds over toezichthoudende artsen. Sommige artsen zijn in beide functies actief.

Keuringsartsen zijn artsen bij wie je terecht kan voor je eerste of jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek, of wanneer je na een rust- en herstelperiode opnieuw gekeurd moet worden.

Toezichthoudende artsen worden ook weleens ringartsen genoemd. Deze artsen zijn aanwezig op de wedstrijden. Ze verzorgen het medisch geschiktheidsonderzoek bij de weging, zitten aan de ring of de mat tijdens de wedstrijd en voeren het medisch geschiktheidsonderzoek na de wedstrijd uit.

Op zoek naar een risicovechtsportarts?
De lijst van keuringsartsen vind je hier.
De lijst van toezichthoudende artsen vind je hier.

Ben je als risicovechtsportarts nog niet opgenomen in de pool?

  • Vul dan dit intakeformulier in of neem contact op met Fran: fran@rvsp.be - 0467 07 42 22
  • Wie actief wil zijn als keuringsarts, stimuleren we om een VASO-licentie te behalen. Hiervoor verwijzen we graag door naar SKA.
  • Wie actief wil zijn als toezichthoudende arts, kan de e-learning "Actief als risicovechtsportarts - Toezicthoudende arts bij risicovechtsportwedstrijden" volgen. Deze e-learning wordt ter beschikking gesteld via medi-Campus, het e-learning-platform van Domus Medica. Als lid van Domus Medica kan je de e-learning volgen mét accreditatie. Als niet-lid van Domus Medica kan je na het aanmaken van een login de e-learning volgen zonder accreditatie. Indien je de e-learning (reeds) gevolgd hebt, vragen we je om je deelnameattest te bezorgen, zodat wij dit kunnen registreren.