Ondersteungstraject lokale besturen en (risico)vechtsport

SCHRIJF IN VOOR DE LAATSTE PLAATSEN!

 

Word je in je gemeente ook geconfronteerd met events van (risico)vechtsporten? Wil je verschillende vechtsportclubs meer laten samenwerken? Heb je vragen bij de veiligheid of ethiek van sommige vechtsportclubs in je gemeente? Wil je deze clubs inpassen in je erkennings- of subsidiereglementen? Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid organiseren samen het eerste ondersteuningstraject lokale besturen en (risico)vechtsport.

Inhoud van het traject

Doorheen verschillende sessies in dit traject kijken we samen naar (risico)vechtsport en werken we samen aan een concreet actieplan voor de uitdagingen en problemen in jouw gemeente. Tijdens een eerste contactmoment bepalen we wat we nu eigenlijk al wel of niet weten over (risico)vechtsport. En proberen we vooral de uitdagingen en situatie in jouw gemeente of stad helder te maken. Weten we bijvoorbeeld voldoende over de contexten waarbinnen (risico)vechtsport wordt beoefend? We zien dit vooral in de clubs, maar ook in verschillende andere lokale contexten zoals onderwijs, buurtsport, zorgsector, jeugdwelzijnssector, …  en met verschillende, vaak sportoverschrijdende, doelstellingen. Wat brengt (risico)vechtsport met andere woorden teweeg in jouw gemeente of stad en welke kansen, opportuniteiten, vragen, drempels, moeilijkheden, onduidelijkheden, onwetendheden, ... zie je in jouw lokale setting terugkomen?

Van daaruit kijken we samen naar het vervolg van het traject. Welke informatie, ervaringen en antwoorden zoeken we en hoe pakken we dit aan? Het is dus niet alleen een unieke kans om ervaringen uit te wisselen, maar er wordt ook invulling gegeven aan een ondersteuning op maat. Intervisies, expertmeetings, workshops, werkbezoeken, … zijn opties die aan bod kunnen komen in de verdere uitwerking. We voorzien minimum drie en maximum vijf contactmomenten over een periode van maximaal zes maanden. 

Op het einde van dit traject is het de bedoeling dat elke deelnemer concreet heeft kunnen werken aan zijn lokale problemen of uitdagingen. Een totaalbeeld van (risico)vechtsport in zijn lokale setting moet de deelnemer daarnaast helpen om met waardevolle informatie (nog beter) aan de slag te gaan.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen?

De eerste inschrijvingsperiode werd afgesloten op 30 juni. Het traject telt reeds voldoende interessante deelnemers en zal zeker door gaan! Ben je echter alsnog geïnteresseerd om de lokale uitdagingen van (risico)vechtsport in jouw gemeente onder de loep te nemen, dan kan je je nog tot 31 augustus aanmelden. Er staan nog enkele plaatsen open.
Stel je kandidaat via het inschrijvingsformulier en geef kort je motivatie op waarom je graag wil deelnemen. Na inschrijving contacteren de medewerkers van het platform jouw om de kandidaatstelling te bespreken.
Heb je interesse, maar heb je nog enkele vragen voor je wenst in te schrijven? Neem dan zeker contact op met Els (els@vlaamsesportfederatie.be, 0495 10 06 84). 

Wanneer?

Start 27 september 2016, Huis van de Sport Gent, 10u00 tot 15u00.
De andere data worden op basis van het eerste overleg vastgelegd en ingevuld.

Prijs?

Gratis.

Organisatie

Dit ondersteuningstraject wordt georganiseerd via een samenwerking tussen het Risicovechtsportplatform Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid.

 
Risicovechtsportplatform Vlaanderen                                                            
www.vechtsportplatform.be
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
0495 10 06 84
 
En
 
ISB vzw
August de Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03/780.91.00 - 03/780.91.09
www.isbvzw.be - secretariaat@isbvzw.be