Ondersteuningstraject lokale overheden

Het ondersteuningstraject is een combinatie van de maatbegeleiding met de 5 vormingen. Zo leren we jouw lokale situatie beter kennen. We zetten met de vormingen in op het verbeteren van de kennis van verschillende medewerkers uit de gemeente en leggen de basis om actie te ondernemen ten aanzien van (risico)vechtsporten in jouw gemeente. Tijdens een maatbegeleiding gaan we met jullie in de eigen context aan de slag.

De bedoeling is met het ondersteuningstraject stappen te zetten in het beleid dat rond risicovechtsporten wordt gevoerd in jouw gemeente. In samenspraak behandelen we alle elementen uit de vorming, of we focussen ons op het element dat voor jou het meest belangrijk of dringend is.

Prijs
Dit traject kunnen we aanbieden voor 200 euro. Hiervoor mag je op elke vorming met 3 personen uit je gemeente aanwezig zijn. Je kan ook in 2020 op maatbegeleiding rekenen.
 
Interesse?
Contacteer Ineke via ineke@rvsp.be of 0495 10 07 90.