Opleidingsmoment risicovechtsportarts

Een opleidingsmoment voor artsen met interesse in risicovechtsporten

Datum: zaterdagvoormiddag 8 november 2014 van 9u tot 12u30. Aansluitend wordt een lunch aangeboden.

Locatie: ALM Antwerpen - Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem

Prijs: deelname is gratis

Accreditering: Erkend in de rubriek 'Ethiek en economie' (rubriek 6) voor 3 punten.

Artsen actief binnen de risicovechtsporten

Om de gezondheid van de risicovechtsporters te garanderen, is het noodzakelijk dat zij voor ze starten met deze sporten een sportmedisch geschiktheidsonderzoek ondergaan. Het is belangrijk dat dit onderzoek sportspecifiek is. In samenwerking met SKA werd het VASO-protocol aangepast aan risicovechtsporten. Ook voor het periodiek (veelal jaarlijks) onderzoek werd een gepast advies ontwikkeld.

Op de wedstrijddag heeft de arts die toezicht houdt op de gezondheid van de sporters (de toezichthoudende arts of ringarts) belangrijke taken. Wedstrijdsporters ondergaan dan een kort onderzoek om na te gaan of ze geschikt zijn om deel te nemen aan de wedstrijd. Als toezichthoudende arts moet je ook verschillende situaties die kunnen voorvallen tijdens de wedstrijd juist kunnen inschatten en hier adequaat op kunnen reageren.

Doelgroep

Dit opleidingsmoment is gericht naar alle artsen met interesse voor risicovechtsporten. Zowel huisartsen of keuringsartsen die risicovechtsporters in hun praktijk krijgen voor een eerste of jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek als toezichthoudende artsen die in het weekend aanwezig zijn op gala’s of tornooien, kunnen iets opsteken van deze vorming.

Inhoud

Inleiding

Toelichting door het Risicovechtsportplatform over:

  • de werking van het platform
  • het ontstaan van dit opleidingsmoment
  • risicovechtsporten: een ruim aanbod met verschillende varianten

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Toelichting door een keuringsarts over het algemeen sportmedisch geschiktheidsonderzoek volgens het VASO-protocol en specifiek toegepast op risicovechtsporten:

  • Protocol sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij eerste aansluiting: Vooraleer iemand start met de beoefening van een risicovechtsport, moet deze sporter een sportmedisch geschiktheidsonderzoek ondergaan. Bij voorkeur gebeurt dit door een arts met een VASO-licentie volgens het protocol ‘Sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij eerste aansluiting’, specifiek ontwikkeld voor risicovechtsporten. Het protocol wordt voorgesteld door te werken met een voorbeeldsituatie van een persoon die wil starten met risicovechtsport. Het belang van een degelijk onderzoek in zijn globaliteit en specifiek voor risicovechtsporten wordt benadrukt.
  • Protocol periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek: Een risicovechtsporter moet periodiek (veelal jaarlijks) een sportmedisch geschiktheidsonderzoek ondergaan om zijn licentie te kunnen laten vernieuwen (recreatief of competitief). Dit gebeurt bij voorkeur door een arts met een VASO-licentie volgens het protocol ‘Periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek’, specifiek ontwikkeld voor risicovechtsporten. Het protocol is gelijkaardig aan het protocol bij eerste aansluiting. De bijkomende aspecten worden toegelicht.

Beperking van de risico's bij wedstrijd

Toelichting door een arts met ervaring als toezichthoudende arts over de mogelijke risico’s en hoe je hiermee omgaat:

  • Opvolging voor aanvang van de wedstrijd aan de hand van het protocol voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de wedstrijd: Voor aanvang van de wedstrijd moet iedere risicovechtsporter onderzocht worden om na te gaan of hij medisch geschikt is om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit onderzoek neemt slechts enkele minuten in beslag maar verloopt volgens een protocol dat hier wordt toegelicht.
  • Opvolging tijdens de wedstrijd: Tijdens de wedstrijd zit de toezichthoudende arts aan de ring of aan de mat. Hij houdt de risicovechtsporters in het oog en controleert of hun gezondheid niet in het gedrang komt. Veel voorkomende situaties zijn samengevat in een lijst. Verschillende situaties kunnen een (verhoogd) risico op blijvende letsels met zich meebrengen en vereisen dan ook een adequate reactie.
  • Opvolging na de wedstrijd: Bepaalde situaties met een (verhoogd) risico op blijvende letsels vereisen een bepaalde rust- en herstelperiode. Deze periode wordt verplicht opgelegd door de toezichthoudende arts en dient om te rusten en herstellen. Tijdens deze periode volgt de sporter best het advies opgelegd door de arts en samengevat in een praktische tool.

Experten aan het woord

  • Prof. Dr. Patrick Cras, diensthoofd afdeling neurologie, UZ Antwerpen.
  • Danny Huysmans, scheidsrechter bij de Belgian Kickboxing, Muaythai & MMA Organisation (BKBM²O).

Programma

08u30 Ontvangst

09u00 Voorstelling van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen (door Els Dom en Ineke Daelman)

09u30 Het VASO-protocol toegepast op risicovechtsporten (door Dr. Luk Buyse)

10u00 Risico’s beperken: opvolging voor de wedstrijd (door Dr. Rik De Kinderen)

10u15 Pauze

10u45 Risico’s beperken: opvolging tijdens en na de wedstrijd (door Dr. Luc De Pelecijn)

11u15 “Traumatisch hersenletsel en mogelijke gevolgen” (door Prof. Dr. Patrick Cras)

11u45 Ervaringen van een scheidsrechter (door Danny Huysmans en Cindy Van Der Schoot)

12u15 Toekomst van de risicovechtsportarts (door Ineke Daelman)

12u30 Lunch (vrijblijvend)

Vragen?

Neem contact op met projectmedewerker Ineke Daelman via ineke@vlaamsesportfederatie.be of 0495 10 07 90.

Deelnemen?

Schrijf nu in via deze link.