Overleg en samenwerking federaties

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen gaat op regelmatige basis in overleg met de (risico)vechtsportfederaties. Dit overleg gebeurt tijdens gezamenlijke vergaderingen zo, maar met een aantal individuele federaties wordt ook afzonderlijk in overleg gegaan. Op deze overlegmomenten licht het platform de stand van zaken toe, overkoepelende activiteiten besproken en worden de adviezen die het uitwerkt nader bekeken in functie van de individuele context van elke federatie.

Volgende vechtsportfederaties zijn betrokken en ondertekenden een intentieverklaring 2015-2016:

  • VKBM²O/FROS Amateursportfederatie
  • Vlaamse Vechtsport Associatie
  • ABC Vlaanderen
  • VWuF (Sanda)
  • Vlaamse Boks Liga

Volgende vechtsportfederaties zijn betrokken:

  • Vlaamse Taekwondo Bond

Andere vechtsportfederaties zoals de VJJF, VJF, VKF, VAV, ... worden op regelmatige basis ingelicht over de werking van het platform. Ben je als risicovechtsportfederatie nog niet betrokken? Neem dan zeker contact op met het Risicovechtsportplatform Vlaanderen via projectcoördinator Els Dom (els@rvsp.be, 0495 10 06 84) en zorg dat je ook de nodige aandacht geeft aan gezond en kwaliteitsvol sporten in je federatie. Voor elke (risicovecht)sportfederatie zijn dit verplichte aandachtspunten!