Overleg federaties

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen gaat op regelmatige basis in overleg met de (risico)vechtsportfederaties. Dit overleg gebeurt tijdens gezamenlijke vergaderingen zoals bv. tijdens de generieke medische commissievergaderingen, maar met een aantal individuele federaties wordt ook afzonderlijk in overleg gegaan. Op deze overlegmomenten licht het platform de stand van zaken toe en worden de adviezen die het uitwerkt nader bekeken in functie van de individuele context van elke federatie.

Volgende vechtsportfederaties zijn betrokken en ondertekenden een intentieverklaring 2014:

  • VKBM²O/FROS Amateursportfederatie
  • Vlaamse Vechtsport Associatie
  • ABC Vlaanderen
  • VWuF (Sanda)
  • Vlaamse Boks Liga

Volgende vechtsportfederaties zijn betrokken:

  • Vlaamse Taekwondo Bond
  • IMAF Belgium

Andere vechtsportfederaties zoals de VJJF, VJF, VKF, VAV, ... worden op regelmatige basis ingelicht over de werking van het platform. Ben je als risicovechtsportfederatie nog niet betrokken? Neem dan zeker contact op met het Risicovechtsportplatform Vlaanderen via projectcoördinator Els Dom (els@vlaamsesportfederatie.be) en zorg dat je ook de nodige aandacht geeft aan gezond sporten in je federatie. Voor elke (risicovecht)sportfederatie is gezond sporten een essentieel en verplicht aandachtspunt!

Klik hier wanneer je meer wil weten over de algemene regelgeving van de overheid betreffende gezond en ethisch sporten.