Partners

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Hun missie? Zo veel mogelijk mensen blijvend aan het sporten krijgen. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar met hun jarenlange ervaring en expertise gaan ze er 110 procent voor. Sport Vlaanderen doet dienst als uniek loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. Het ondersteunt de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, van breedtesport tot topsport, en helpt bij de uitvoering ervan.

Vlaamse Sportfederatie vzw

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. VSF overkoepelt 47 gesubsidieerde en 16 louter erkende federaties, goed voor anderhalf miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in 19.000 sportclubs. VSF versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen kwalitatief sporten.

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) is de ledenvereniging en het kenniscentrum voor de lokale en regionale sport- en recreatiesector. Het is de koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van ISB. Als onafhankelijke organisatie opereert ISB in een netwerk van partnerorganisaties en overheidsinstanties.

Vrije Universiteit Brussel

De vakgroep Sportbeleid en Management (SBMA) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een expertisecentrum voor beleid en management. Sinds het eind van de jaren tachtig wordt er onderzoek verricht en onderwijs en dienstverlening aangeboden met betrekking tot een brede waaier aan onderwerpen, zoals sociale aspecten van de sport, begeleiding en coaching, beleidsanalyse en -evaluatie. Deze onderwerpen situeren zich binnen verschillende contexten en niveaus van de sport: georganiseerde (breedtesport en topsport), niet-georganiseerde (informele sport) en andersgeorganiseerde sport (schoolsport, buurtsport, commerciële sport, ...).

Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) behartigt de belangen van de sport-en keuringsartsen en hun sportende patienten. SKA streeft ernaar om in overleg met verschillende partners op een wetenschappelijke manier meer structuur te brengen in het sportmedisch handelen. De gezondheid van de patient primeert boven alles.

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde vzw

De Vlaamse Vereniging voor Sporgeneeskunde vzw (VVS) heeft tot doel: de studie en ontwikkeling van de sportgeneeskunde in Vlaanderen te bevorderen, door te ijveren voor een adequate opleiding van de sportarts en de permanente vorming van de sportarts door het inrichten van wetenschappelijke vergaderingen en praktijkgerichte bijscholing; een bijdrage te leveren voor de volksgezondheid door het programmeren van fysieke training en sportbeoefening; wetenschappelijke studies op te zetten en te publiceren i.v.m. fysieke training en sportbeoefening; samen te werken met nationale en internationale organisaties in de sportgeneeskunde en sportwetenschappen; de beroepsbekwaamheid van de sportarts te laten waarderen en erkennen; de sportgeneeskunde en de sportwetenschappen waar nodig, te dienste te stellen van de maatschappij.