Partners

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Hun missie? Zo veel mogelijk mensen blijvend aan het sporten krijgen. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar met hun jarenlange ervaring en expertise gaan ze er 110 procent voor. Sport Vlaanderen doet dienst als uniek loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. Het ondersteunt de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, van breedtesport tot topsport, en helpt bij de uitvoering ervan.

Vlaamse Sportfederatie vzw

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. VSF overkoepelt 48 gesubsidieerde en 18 louter erkende federaties, goed voor anderhalf miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in 19.000 sportclubs. VSF versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen kwalitatief sporten.

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) is een ledenvereniging en een kenniscentrum. ISB is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijke sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van ISB als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

Vrije Universiteit Brussel

De vakgroep Sportbeleid en Management (SBMA) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een expertisecentrum voor beleid en management. Sinds het eind van de jaren tachtig wordt er onderzoek verricht en onderwijs en dienstverlening aangeboden met betrekking tot een brede waaier aan onderwerpen, zoals sociale aspecten van de sport, begeleiding en coaching, beleidsanalyse en -evaluatie. Deze onderwerpen situeren zich binnen verschillende contexten en niveaus van de sport: georganiseerde (breedtesport en topsport), niet-georganiseerde (informele sport) en andersgeorganiseerde sport (schoolsport, buurtsport, commerciële sport, ...).

Centrum Ethiek in de Sport vzw

Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema's die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Gezond Sporten Vlaanderen vzw

Gezond Sporten Vlaanderen vzw (voorheen de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde) (GSV) is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten Vlaanderen. Sportartsen, sportkinesitherapeuten (sportfysiotherapeuten), sportdiëtisten, tandartsen, cardiologen, apothekers, orthopedisten, fysisch geneeskundigen en radiologen zijn al op een of andere manier vertegenwoordigd binnen Gezond Sporten Vlaanderen. We reiken intussen de hand naar spoedartsen, neurologen, sportpsychologen, sportethici, sportverzorgers, inspanningsfysiologen en andere vakmensen die zich beroepshalve inzetten voor gezond sporten.

Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) behartigt de belangen van de sport- en keuringsartsen en hun sportende patienten. SKA streeft ernaar om in overleg met verschillende partners op een wetenschappelijke manier meer structuur te brengen in het sportmedisch handelen. De gezondheid van de patient primeert boven alles.