Programma voor bestuurders

08.30 - 09.00 Ontvangst met koffie
09.00 - 09.30

Alles wat je moet weten over het Risicovechtsportplatform

Uiteenzetting door Els Dom (Projectcoördinator van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen).

09.30 - 10.00 Pauze en verplaatsing naar de sessies
10.00 - 11.00

Sessie 1: verzekeringen en aansprakelijkheid in risicovechtsportclubs

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de thema’s verzekeringen en aansprakelijkheid. De sessie wordt bovendien gegeven in functie van de specificiteit van de risicovechtsport.

Uiteenzetting door Eddy Van Den Bosch (Arena verzekeringen).

11.10 - 11.50

Sessie 2: het Dynamo Project – Ondersteuning voor sportclubbestuurders

Sportclubbestuurders kampen met verschillende uitdagingen. Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie biedt sportclubs ondersteuning rond heel wat bestuurlijke thema’s. Tijdens deze sessie verduidelijkt coördinator Pieter Hoof wat het Dynamo Project kan betekenen voor je sportclub. Samen met het Risicovechtsportplatform wordt bovendien ook kort in interactie gegaan om een beter zicht te krijgen op de bestuurlijke noden en behoeften van de risicovechtsportclubs. 

Uiteenzetting door Pieter Hoof (Dynamo Project) en een vertegenwoordiger van het Risicovechtsportplatform.

12.00 - 13.00

Sessie 3: de gedragscode van de risicovechtsport en de toepassing er van in de sportclub

In deze sessie gaat specifieke aandacht naar de ethische thema’s in de (risicovechtsport)club. De gedragscode die het Risicovechtsportplatform heeft opgesteld, vormt de basis van deze sessie. 

Uiteenzetting door Lore Vandevivere (ICES), Arne Aerts (ICES) en een vertegenwoordiger van het Risicovechtsportplatform.

13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.30

Opleiding in de risicovechtsport en het aanbod van de Vlaamse Trainersschool

Uiteenzetting door Koen Termont (VTS) en Tina Bellemans (DSKO risicovechtsporten).

14.30 - 15.00 Afsluiting van de eerste dag van de risicovechtsport

Datum: zaterdag 24/05/2014
Locatie: Blosocentrum Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals