RVS-themasessie vechtsport als middel

Vechtsport als een middel voor het bereiken van extrasportieve doelen

De kracht van vechtsportbeoefening blijft nog onbenut omdat deze sporten nog al te vaak opgevat worden als agressieopwekkend. Verschillende onderzoeken en ervaringen bewijzen echter het tegendeel. De vechtsporten zouden net een grote bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van agressie. Vechtsporten bieden net zoals andere sporten heel wat mogelijkheden voor de stimulering van de fysieke en motorische ontwikkeling, maar ze kunnen in het bijzonder ook een heel grote bijdrage leveren aan de psychosociale ontwikkeling waardoor ze een hulpmiddel kunnen zijn bij bijvoorbeeld het voorkomen van agressie. Verschillende organisaties gebruiken daarom vechtsport nu al in hun werking met jongeren.

Binnen elke vechtsportdiscipline heersen belangrijke kernwaarden zoals respect ten opzichte van elkaar, leren contact leggen, omgaan met elkaar en zelfs zorg dragen voor elkaar. Ze zijn uniek t.o.v. andere sporten omdat ze de beoefenaar met zichzelf confronteren. Dat maakt deze sporten uniek om jongeren met elkaar in contact te brengen. We gaan in deze workshop dieper in op de verschillende contexten en randvoorwaarden bij het gebruik van vechtsport als middel.

PRAKTISCH
Duur: 2u
Sprekers: Els Dom (coördinator Risicovechtsportplatform Vlaanderen). Afhankelijk van de specifieke vraag wordt een bijkomende spreker aangeduid.
Kostprijs: €600 (exclusief verplaatsingskosten) indien er 2 sprekers worden aangeduid.

MEER INFO
Neem contact op met Els via els@rvsp.be of 0495 10 06 84.