Samenwerking met (risico)vechtsportfederaties 2017 - 2020

Samenwerkingsovereenkomsten risicovechtsportfederaties 2017 - 2020

Volgende risicovechtsportfederaties ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het RVSP voor de periode 2017 - 2020:

 • Vlaamse Boks Liga
 • Vlaamse Kickboks Muaythai en MMA Organisatie
 • Vlaamse Vechtsport Associatie
 • Vlaamse Wushu Federatie

De basisintentie van de samenwerking ligt in het realiseren en uitdragen van een verantwoorde sportbeoefening in de risicovechtsportfederatie en de beoefening van de risicovechtsport in het algemeen. Dit houdt in dat de risicovechtsportfederatie streeft naar het voldoen aan de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten en dat ze een transparante werking nastreeft. Voor een vlotte communicatie met het RVSP worden één of meerdere personen, afhankelijk van de thematiek, aangeduid als aanspreekpunt(en) voor het RVSP.

Risicovechtsportfederaties die zich formeel engageren om een transparante werking na te streven en die een gezonde, ethische en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening centraal stellen, kunnen rekenen op het volledige ondersteuningsaanbod en op een grotere betrokkenheid rond onder andere volgende aspecten:

 • RVS-commissie
 • Medische commissie risicovechtsporten
 • RVSP-databank
 • Screening van clubs en evenementen
 • RVS-themasessies op maat
 • Communicatie met de leden/clubs
 • Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten
 • ...

Ontbreekt jouw federatie in bovenstaande lijst?

Het RVSP moedigt elke federatie aan werk te maken van een gezond, ethisch en kwaliteitsvol sportbeleid. In de loop van 2017 - 2020 kunnen ook andere federaties in Vlaanderen toegevoegd worden aan bovenstaande lijst.
Het RVSP bezoekt of informeert ook op regelmatige basis elke bij het RVSP gekende federatie die vechtsport aanbiedt in Vlaanderen.

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els.