Sporttakoverkoepelende opvolging geschiktheid

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen engageert zich om een risicovechtsportoverkoepelend systeem op te zetten dat de organisaties en federaties toelaat de geschiktheid van de wedstrijdsporters te controleren. Het is een middel om de sporters en organisaties te ondersteunen door een digitale en overkoepelende opvolging te voorzien. Deze opvolging moet vermijden dat er onnodige risico's genomen worden. Een sporter die omwille van medische redenen een schorsing/hersteltijd oploopt, moet prioriteit geven aan de eigen gezondheid en zijn herstel respecteren.

Vragen? Contacteer Ineke: ineke@vlaamsesportfederatie.be - 0495 10 07 90