Stand van zaken heropstart vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19)

Update 31/08/2020

Vanaf 1 september 2020 start de Vlaamse Overheid met de invoering van kleurencodes voor sport. Bekijk hier de infofiches die je een overzicht geven van wat dit samengevat betekent voor vechtsport:

Voor de volledige verduidelijking en detail van de gedragscodes en protocollen verwijzen we door naar de documenten van Sport Vlaanderen:

Deze documenten vind je ook terug: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

Let op: een lokale overheid kan altijd beslissen om strengere maatregelen in te voeren dan deze die gelden voor Vlaanderen. Het kan dus zijn dat in jouw gemeente code oranje van toepassing is en niet code geel. Contacteer ALTIJD jouw sportdienst, vraag naar en respecteer hun richtlijnen en blijf opvolgen in welke fase (kleurcode) jouw gemeente zich bevindt.

 

Update 28/08/2020

Vanaf 1 september zal er ook voor sport gewerkt worden met kleurencodes. Samen met de federaties wachten we nog even de aangepaste leidraad voor sport af om mee te geven wat dit betekent voor vechtsport. Begin volgende week volgt meer informatie. Nog even geduld.

 

Update 30/07/2020

Na enige verwarring over de contactsporten ontvingen wij inmiddels een communicatie van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de klankbordgroep sport met meer informatie over de juridische grenzen van wat is toegelaten via het ministerieel besluit van 28/07/2020.

In deze communicatie roept de Vlaamse Sportfederatie (VSF) op “om in deze tijden van heropflakkering van het virus alle nodige maatregelen te nemen zodat de sportbeoefening op een veilige manier kan georganiseerd worden. Ondanks dat de sportbubbels kunnen bestaan uit maximaal 50 personen lijkt het raadzaam om de sportbubbels in de huidige maatschappelijke context, waarin gevraagd wordt om de persoonlijke contacten zo veel als mogelijk te beperken, de trainingen en activiteiten zo te organiseren dat de sportbubbels zo klein mogelijk gehouden worden. Hetzelfde geldt voor de toeschouwers op wedstrijden en evenementen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om alle nodige maatregelen te nemen om de social distancing maximaal te garanderen.

Advies vechtsport

Als antwoord op deze oproep herhalen wij dan ook het advies dat we al eerder communiceerden (advies 28/07/2020) en stuurden we dit waar nodig nog bij. Dit advies is strenger dan de huidige bepalingen van het Ministerieel besluit (zie punt 2 bepalingen MB) maar als vechtsportfederaties en zeker als contactsporten hebben wij een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij zowel onszelf, de vechtsportwereld, als de maatschappij helpen beschermen tegen dit hardnekkige virus. Vanuit de gezamenlijke bezorgdheid roepen federaties daarom al hun clubs op om samen de nodige verantwoordelijkheid op te nemen en volgende basisadviezen te volgen tijdens de komende vier weken:

 • Train zoveel mogelijk in open lucht.
 • Train contactloos en bewaar de afstand van 1,5m altijd, ook tijdens het sporten. Een uitzondering op dit advies wordt gemaakt voor de jongeren tot en met 12 jaar. Zij kunnen trainen met contact.
 • Respecteer de registratieplicht tijdens elke activiteit. (De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing).
 • Blijf zeer intensief rekening houden met de hygiënevoorschriften.
 • Train slechts in 1 club en NIET in verschillende clubs. Trainen in verschillende clubs zou betekenen dat er een kruisbestuiving kan zijn tussen sportbubbels.
 • We adviseren een maximale groepsgrootte van 50 personen (inclusief trainers en waarnemer coronamaatregelen) voor groepen tot en met 12 jaar. Voor groepen +12 jaar adviseren we groepen van maximaal 20 personen (inclusief trainers en waarnemer coronamaatregelen). Voorzie ook minstens 10m² per sporter.
 • Neem contact op met je gemeente of stad en wees zeker dat jullie activiteiten mogen doorgaan. Op provinciaal en lokaal niveau kunnen er ook strengere maatregelen gelden zoals een verbod op contactsporten. Dit is nu al het geval in de provincie Antwerpen.

We rekenen er op dat elke vechtsportclub en elke vechtsporter deze maatregelen zoveel mogelijk volgt. Laten we er samen voor zorgen dat wij terug naar een normale sportbeoefening kunnen evolueren en deze tweede golf verslaan!

Bepalingen MB

Wat betreft de juridische grenzen volgens het ministerieel besluit gaf de Vlaamse Sportfederatie volgende verduidelijkingen.

Alle sporten zijn toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing.

Sportwedstrijden en –evenementen

 • Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen.
 • Er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen.

In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.

Ook wordt er aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of toeschouwers hebben moeten een (nieuw) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.

In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Informatie over de maatregelen

 

Update 28/07/2020

Gisteren nam de Nationale Veiligheidsraad verstrengde maatregelen in de strijd tegen Covid-19. Er is op dit ogenblik nog onduidelijkheid over contactsporten. Het Ministerieel Besluit (MB) dat volgt na de veiligheidsraad zal meer duidelijkheid moeten geven over de grenzen van wat juridisch wel of niet toegelaten is.

Als vechtsportfederaties hebben wij echter ook een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij zowel onszelf, de vechtsportwereld, als de maatschappij helpen beschermen tegen dit hardnekkige virus. Vanuit de gezamenlijke bezorgdheid roepen de federaties daarom nu al hun clubs op om samen de nodige verantwoordelijkheid op te nemen en volgende basisadviezen te volgen tijdens de komende vier weken:

 • Train zoveel mogelijk in open lucht.
 • Train contactloos en bewaar de afstand van 1,5m altijd, ook tijdens het sporten.
 • Respecteer de registratieplicht tijdens elke activiteit.
 • Blijf zeer intensief rekening houden met de hygiënevoorschriften.
 • Train slechts in 1 club en NIET in verschillende clubs. Trainen in verschillende clubs zou betekenen dat er een kruisbestuiving kan zijn tussen sportbubbels.
 • Neem contact op met je gemeente of stad en wees zeker dat jullie activiteiten mogen doorgaan. Op provinciaal en lokaal niveau kunnen er ook strengere maatregelen gelden. Dit is nu al het geval in de provincie Antwerpen. Daar geldt voor de komende vier weken een verbod op contactsporten.

Wij rekenen er op dat elke vechtsporter en club deze maatregelen ook volgt. Laten we er samen voor zorgen dat wij terug naar een normale sportbeoefening kunnen evolueren en deze tweede golf verslaan.

Van zodra de informatie van het Ministerieel Besluit gekend is, zullen wij dit eveneens  aan jullie communiceren.

Informatie over de maatregelen:

Federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Maatregelen provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-berx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

 

Update 26/07/2020

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigde vandaag samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. In dit advies werd opgenomen dat publiek bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn vanaf morgen (27/07). De minister vraagt ook iedereen om indoorsportactiviteiten zoveel mogelijk outdoor te organiseren.  Er werd bovendien een draaiboek ‘code Oranje’ uitgewerkt dat nu nog niet van toepassing is, maar dat wel op elk moment in werking gesteld kan worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact.  Bekijk de volledige berichtgeving en toelichting van de minister.

Morgen komt de veiligheidsraad opnieuw bij elkaar. Wij wachten de berichtgeving en beslissingen van de veiligheidsraad verder af. Op basis van deze informatie bekijken wij waar nodig opnieuw de adviezen ten aanzien van de vechtsportclubs. 

 

Update 30/06/2020

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase in de heropstart van de sport. Het was even wachten op de formele bevestiging (ministerieel besluit) vooraleer we ook de richtlijnen voor vechtsport verder konden afwerken. 

Bekijk de adviezen voor vechtsport tijdens fase 4 hier.

 

Update 27/06/2020

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase in de heropstart van de sportbeoefening. De grote lijnen die nu al gekend zijn over de veranderingen tijdens fase vier vind je terug op de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

We zijn blij dat de positieve evolutie zich verder zet. We blijven echter waakzaam en moeten als federaties en clubs die contactsporten beoefenen samen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom werkte de werkgroep een nieuw adviesdocument voor de vechtsportclubs uit. Voor de laatste aanpassingen en verspreiding van dit document wachten we nog op de publicatie van het ministerieel besluit dat de juridische grenzen van de nieuwe maatregelen bepaalt en op de aansluitende leidraad voor fase 4 van de klankbordgroep sport.

Van zodra met andere woorden niet alleen de grote lijnen, maar al de voorwaarden en details duidelijk zijn, kan je deze raadplegen via de gekende kanalen van het platform en van de verschillende federaties. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk kan volgen.

 

Update 11/06/2020

Start jouw club opnieuw op. Bekijk dan zeker dit overzicht van de huidige maatregelen ten aanzien van georganiseerde vechtsportbeoefening: Richtlijnen voor het trainen met sporters tijdens fase 3.

 

Update 6/06/2020

Vanaf 8 juni begint een volgende fase in de heropstart van de sportbeoefening. De werkgroep boog zich afgelopen dagen over de nieuwe bepalingen, verzamelde de belangrijke informatie en formuleerde aanvullend specifiek advies voor de vechtsportclubs.

Wil je van start gaan met trainingen in de dojo, vechtsportzaal, ring...? Bereid je dan goed voor, wees voorzichtig en hou je aan de geldende maatregelen. Al de noodzakelijke informatie om goed voorbereid te kunnen starten, vind je hier: Draaiboek voor de vechtsportclubs tijdens fase 3.

 

Update 3/06/2020

Op 3 juni 2020 zat de veiligheidsraad opnieuw samen. Op basis van de persconferentie vernamen we dat er vanaf 8 juni opnieuw een versoepeling van de maatregelen kan plaatsvinden. Naast sportbeoefening buiten zal nu ook sportbeoefening binnen in beperkte groep en mits voorwaarden opnieuw mogelijk zijn. We zijn dan ook blij dat we opnieuw de dojo/sportzaal/ring/… in mogen, maar we willen dit doen met de nodige voorzichtigheid en verantwoordelijkheidszin.

De nodige protocollen zijn noodzakelijk om deze stap veilig te laten verlopen. De komende dagen zullen meer details van de genomen beslissingen duidelijker worden. Samen met de vechtsportfederaties wachten we de noodzakelijke informatie verder af. We steken de komende dagen opnieuw de koppen bij elkaar om de beslissingen in de veiligheidsraad te bekijken zodat we de clubs goed kunnen adviseren over de aanpak van deze nieuwe fase. We geven jullie zo snel mogelijk meer informatie, maar rekenen nog even op jullie geduld.

Bekijk ook: https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni

 

Update 20/05/2020

Het afsprakenkader werd omgezet in gebruiksklare tools voor vechtsportclubs. Ze helpen je de afspraken tijdens de huidige fase, waarbij er buiten mag getraind worden met maximum 20 personen en met behoud van fysieke afstand, duidelijk over te brengen. Download hier de overzichtskaarten voor sporters, trainers, ouders en bestuurders en stuur ze meteen door naar je leden of hang ze op bij je trainingslocatie. 

Download het volledige overzicht hier

of download meteen de overzichtskaart per specifieke doelgroep:

 

Update 16/05/2020

De fase 2 van de exitstrategie, die vanaf 18 mei van start gaat, laat georganiseerde sportactiviteiten in de open lucht toe met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd.  Dit betekent dus dat alle vormen van sessies met contact, sparringsessies, padstraining en dergelijk niet mogelijk zijn in deze fase! De vechtsportfederaties roepen hun clubs die nu al zouden willen starten met buitenactiviteiten op om weloverwogen tewerk te gaan.

Buitenactiviteiten zorgen ervoor dat vechtsporttrainers inventief en creatief moeten zijn. Denk daarom goed na over de inhoud en zorg dat je zelf of je trainers de lessen grondig voorbereiden. Bepaal je prioriteiten en wees realistisch in je organisatie. Respecteer met andere woorden de mogelijkheden en grenzen van je clubwerking en van je trainers voor je activiteiten inricht. Ben je niet zeker of je al de voorzorgsmaatregelen kan nemen én bewaken of ben je er niet van overtuigd dat je voldoende inhoudelijke kwaliteit kan leveren in deze veranderde setting, start dan beter nog niet met groepstraining!

Volg de geldende richtlijnen indien je wel al van start wil gaan. Gebruik de verschillende gedragscodes die ter beschikking werden gesteld aan de Vlaamse sportsector. Je vindt ze hier: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/. De vechtsportfederaties bundelden de belangrijkste informatie in het document “afsprakenkader voor vechtsportclubs” om clubs alvast goed op weg te zetten.

Bekijk het afsprakenkader hier.

 

Update 14/05/2020

Na de persconferentie van gisteren, 13 mei, is het duidelijk dat er nog steeds geen indoorsportbeoefening mogelijk is. De maatregelen ten aanzien van sportbeoefening versoepelen wel opnieuw en laten sportbeoefening in georganiseerd verband met groepen van maximum 20 personen (inclusief trainer(s)) toe in open lucht én onder begeleiding van een trainer. Vechtsportclubs, die normaal indoor trainen, kunnen onder bovenstaande voorwaarden dus vanaf 18 mei in open lucht activiteiten opstarten op locaties waar de sportbeoefening toegelaten is en waar al de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden.

Tijdens deze tweede fase hopen we verder op een positieve evolutie en de verderzetting van de versoepeling van de maatregelen. We kijken uit naar het moment dat de sportbeoefening ook indoor opnieuw kan opgepakt worden. We blijven dit opvolgen, maar tot dan verwachten we dat clubs die al van start zouden willen gaan met georganiseerde activiteiten zich er in eerste instantie goed op voorbereiden, de nodige verantwoordelijkheid opnemen voor, tijdens en na de activiteiten en dat ze zich beperken tot stijlen en/of tot oefenvormen die de social distance van minimum 1,5m te allen tijde respecteren. We bevestigen de visie die in de brief van 1 mei reeds verduidelijkt werd nl.: vechtsportbeoefening biedt, ook zonder contact, veel mogelijkheden.

Clubs die reeds zouden willen starten, geven we eerstdaags een afsprakenkader mee om de activiteiten veilig te laten plaatsvinden. We wachten hiervoor de verdere informatie over de maatregelen (www.info-coronavirus.be/nl/faq/) en de informatie vanuit de klankbordgroep ‘Heropstart sport’ af alvorens dit te communiceren.

Lees hier het volledige bericht van 14/05/2020

 

Update 01/05/20

Vertegenwoordigers van de verschillende erkende vechtsportfederaties in Vlaanderen en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen zijn in overleg met elkaar over de heropstart van het vechtsportgebeuren. Op basis van de richtlijnen die de Vlaamse Overheid uitvaardigt willen we op een gepaste manier de clubs en leden samen zo goed mogelijk informeren. We houden daarbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (www.info-coronavirus.be) nauw in het oog en volgen ook de adviezen van de klankbordgroep voor sport op. In de fase die start op 4 mei achten we het momenteel niet nodig om specifieke richtlijnen op te stellen ten aanzien van de clubs en de leden. We verwijzen integraal naar de algemeen geldende maatregelen en adviezen voor sportbeoefening (www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen). Voor het verdere verloop van de vechtsportbeoefening in een latere fase denken we verder samen na, maar wachten we de verdere adviezen, maatregelen en ontwikkelingen af. Van zodra dit wel nodig wordt, zal hierover verdere communicatie volgen. De eerste stand van zaken kan je alvast volledig doornemen in de verduidelijking van 1/05/2020.

Lees hier de volledige verduidelijking van de stand van zaken van 01/05/2020.
Surf naar de website van het instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) of lees hier het bericht dat overgemaakt werd aan de lokale overheden.
 

De federaties en organisatie betrokken bij het overleg:

 

Vragen?

Kijk op de webiste van de federale overheid bij de FAQ
OF contacteer de federatie van jouw sport (de contactgegevens vind je op hun website) of neem contact op met het RVSP (els@rvsp.be, 0495 10 06 84).
 

Info: