Stand van zaken heropstart vechtsportbeoefening in Vlaanderen in coronatijd (Covid-19)

Update 30/06/2020

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase in de heropstart van de sport. Het was even wachten op de formele bevestiging (ministerieel besluit) vooraleer we ook de richtlijnen voor vechtsport verder konden afwerken. 

Bekijk de adviezen voor vechtsport tijdens fase 4 hier.

 

Update 27/06/2020

Vanaf 1 juli start een nieuwe fase in de heropstart van de sportbeoefening. De grote lijnen die nu al gekend zijn over de veranderingen tijdens fase vier vind je terug op de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

We zijn blij dat de positieve evolutie zich verder zet. We blijven echter waakzaam en moeten als federaties en clubs die contactsporten beoefenen samen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom werkte de werkgroep een nieuw adviesdocument voor de vechtsportclubs uit. Voor de laatste aanpassingen en verspreiding van dit document wachten we nog op de publicatie van het ministerieel besluit dat de juridische grenzen van de nieuwe maatregelen bepaalt en op de aansluitende leidraad voor fase 4 van de klankbordgroep sport.

Van zodra met andere woorden niet alleen de grote lijnen, maar al de voorwaarden en details duidelijk zijn, kan je deze raadplegen via de gekende kanalen van het platform en van de verschillende federaties. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk kan volgen.

 

Update 11/06/2020

Start jouw club opnieuw op. Bekijk dan zeker dit overzicht van de huidige maatregelen ten aanzien van georganiseerde vechtsportbeoefening: Richtlijnen voor het trainen met sporters tijdens fase 3.

 

Update 6/06/2020

Vanaf 8 juni begint een volgende fase in de heropstart van de sportbeoefening. De werkgroep boog zich afgelopen dagen over de nieuwe bepalingen, verzamelde de belangrijke informatie en formuleerde aanvullend specifiek advies voor de vechtsportclubs.

Wil je van start gaan met trainingen in de dojo, vechtsportzaal, ring...? Bereid je dan goed voor, wees voorzichtig en hou je aan de geldende maatregelen. Al de noodzakelijke informatie om goed voorbereid te kunnen starten, vind je hier: Draaiboek voor de vechtsportclubs tijdens fase 3.

 

Update 3/06/2020

Op 3 juni 2020 zat de veiligheidsraad opnieuw samen. Op basis van de persconferentie vernamen we dat er vanaf 8 juni opnieuw een versoepeling van de maatregelen kan plaatsvinden. Naast sportbeoefening buiten zal nu ook sportbeoefening binnen in beperkte groep en mits voorwaarden opnieuw mogelijk zijn. We zijn dan ook blij dat we opnieuw de dojo/sportzaal/ring/… in mogen, maar we willen dit doen met de nodige voorzichtigheid en verantwoordelijkheidszin.

De nodige protocollen zijn noodzakelijk om deze stap veilig te laten verlopen. De komende dagen zullen meer details van de genomen beslissingen duidelijker worden. Samen met de vechtsportfederaties wachten we de noodzakelijke informatie verder af. We steken de komende dagen opnieuw de koppen bij elkaar om de beslissingen in de veiligheidsraad te bekijken zodat we de clubs goed kunnen adviseren over de aanpak van deze nieuwe fase. We geven jullie zo snel mogelijk meer informatie, maar rekenen nog even op jullie geduld.

Bekijk ook: https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni

 

Update 20/05/2020

Het afsprakenkader werd omgezet in gebruiksklare tools voor vechtsportclubs. Ze helpen je de afspraken tijdens de huidige fase, waarbij er buiten mag getraind worden met maximum 20 personen en met behoud van fysieke afstand, duidelijk over te brengen. Download hier de overzichtskaarten voor sporters, trainers, ouders en bestuurders en stuur ze meteen door naar je leden of hang ze op bij je trainingslocatie. 

Download het volledige overzicht hier

of download meteen de overzichtskaart per specifieke doelgroep:

 

Update 16/05/2020

De fase 2 van de exitstrategie, die vanaf 18 mei van start gaat, laat georganiseerde sportactiviteiten in de open lucht toe met maximaal 20 personen. Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd.  Dit betekent dus dat alle vormen van sessies met contact, sparringsessies, padstraining en dergelijk niet mogelijk zijn in deze fase! De vechtsportfederaties roepen hun clubs die nu al zouden willen starten met buitenactiviteiten op om weloverwogen tewerk te gaan.

Buitenactiviteiten zorgen ervoor dat vechtsporttrainers inventief en creatief moeten zijn. Denk daarom goed na over de inhoud en zorg dat je zelf of je trainers de lessen grondig voorbereiden. Bepaal je prioriteiten en wees realistisch in je organisatie. Respecteer met andere woorden de mogelijkheden en grenzen van je clubwerking en van je trainers voor je activiteiten inricht. Ben je niet zeker of je al de voorzorgsmaatregelen kan nemen én bewaken of ben je er niet van overtuigd dat je voldoende inhoudelijke kwaliteit kan leveren in deze veranderde setting, start dan beter nog niet met groepstraining!

Volg de geldende richtlijnen indien je wel al van start wil gaan. Gebruik de verschillende gedragscodes die ter beschikking werden gesteld aan de Vlaamse sportsector. Je vindt ze hier: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/. De vechtsportfederaties bundelden de belangrijkste informatie in het document “afsprakenkader voor vechtsportclubs” om clubs alvast goed op weg te zetten.

Bekijk het afsprakenkader hier.

 

Update 14/05/2020

Na de persconferentie van gisteren, 13 mei, is het duidelijk dat er nog steeds geen indoorsportbeoefening mogelijk is. De maatregelen ten aanzien van sportbeoefening versoepelen wel opnieuw en laten sportbeoefening in georganiseerd verband met groepen van maximum 20 personen (inclusief trainer(s)) toe in open lucht én onder begeleiding van een trainer. Vechtsportclubs, die normaal indoor trainen, kunnen onder bovenstaande voorwaarden dus vanaf 18 mei in open lucht activiteiten opstarten op locaties waar de sportbeoefening toegelaten is en waar al de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden.

Tijdens deze tweede fase hopen we verder op een positieve evolutie en de verderzetting van de versoepeling van de maatregelen. We kijken uit naar het moment dat de sportbeoefening ook indoor opnieuw kan opgepakt worden. We blijven dit opvolgen, maar tot dan verwachten we dat clubs die al van start zouden willen gaan met georganiseerde activiteiten zich er in eerste instantie goed op voorbereiden, de nodige verantwoordelijkheid opnemen voor, tijdens en na de activiteiten en dat ze zich beperken tot stijlen en/of tot oefenvormen die de social distance van minimum 1,5m te allen tijde respecteren. We bevestigen de visie die in de brief van 1 mei reeds verduidelijkt werd nl.: vechtsportbeoefening biedt, ook zonder contact, veel mogelijkheden.

Clubs die reeds zouden willen starten, geven we eerstdaags een afsprakenkader mee om de activiteiten veilig te laten plaatsvinden. We wachten hiervoor de verdere informatie over de maatregelen (www.info-coronavirus.be/nl/faq/) en de informatie vanuit de klankbordgroep ‘Heropstart sport’ af alvorens dit te communiceren.

Lees hier het volledige bericht van 14/05/2020

 

Update 01/05/20

Vertegenwoordigers van de verschillende erkende vechtsportfederaties in Vlaanderen en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen zijn in overleg met elkaar over de heropstart van het vechtsportgebeuren. Op basis van de richtlijnen die de Vlaamse Overheid uitvaardigt willen we op een gepaste manier de clubs en leden samen zo goed mogelijk informeren. We houden daarbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (www.info-coronavirus.be) nauw in het oog en volgen ook de adviezen van de klankbordgroep voor sport op. In de fase die start op 4 mei achten we het momenteel niet nodig om specifieke richtlijnen op te stellen ten aanzien van de clubs en de leden. We verwijzen integraal naar de algemeen geldende maatregelen en adviezen voor sportbeoefening (www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen). Voor het verdere verloop van de vechtsportbeoefening in een latere fase denken we verder samen na, maar wachten we de verdere adviezen, maatregelen en ontwikkelingen af. Van zodra dit wel nodig wordt, zal hierover verdere communicatie volgen. De eerste stand van zaken kan je alvast volledig doornemen in de verduidelijking van 1/05/2020.

Lees hier de volledige verduidelijking van de stand van zaken van 01/05/2020.
Surf naar de website van het instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) of lees hier het bericht dat overgemaakt werd aan de lokale overheden.
 

De federaties en organisatie betrokken bij het overleg:

 

Vragen?

Kijk op de webiste van de federale overheid bij de FAQ
OF contacteer de federatie van jouw sport (de contactgegevens vind je op hun website) of neem contact op met het RVSP (els@rvsp.be, 0495 10 06 84).
 

Info: