Structuur

Het Bestuursorgaan wordt gevormd door de Vlaamse Sportfederatie vzw, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de Vrije Universiteit Brussel. De bestuurders zijn:

 • Robin Ramakers, vertegenwoordiger VSF
 • Jeroen Vanderputte, vertegenwoordiger ISB
 • Marc Theeboom, vertegenwoordiger VUB

De Algemene Vergadering bestaat uit:

 • Vlaamse Sportfederatie vzw vertegenwoordigd door Robin Ramakers
 • Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw vertegenwoordigd door Jeroen Vanderputte
 • Vrije Universiteit Brussel, rechtspersoonlijkheid toegekend bij wet van 28 mei 1970 vertegenwoordigd door Marc Theeboom
 • SKA vzw vertegenwoordigd door Luk Buyse
 • Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw vertegenwoordigd door Evy Van Coppenolle
 • Gezond Sporten Vlaanderen vzw vertegenwoordigd door Sofie Blondeel

Drie personeelsleden (2,8 VTE) staan in voor de dagelijkse werking:

 • Els Dom, coördinator: els@rvsp.be, 0495 10 06 84
 • Ineke Daelman, beleidsmedewerker: ineke@rvsp.be, 0495 10 07 90
 • Fran Vanderstukken, tijdelijk medewerker: fran@rvsp.be, 0467 07 42 22 

Voor een aantal specifieke activiteiten doet het RVSP ook beroep op vrijwilligers. Informatie voor de vrijwilligers lees je hier.

Goed bestuur

Het RVSP streeft, in overeenstemming met de regelgeving van de Vlaamse Overheid, naar een transparante, democratische en correcte werking. Hieronder vind je de noodzakelijke documenten terug.

In navolging van de coronapandemie organiseert het RVSP haar algemene vergadering via digitale weg sinds 2020 (Teams).