Structuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de Vlaamse Sportfederatie vzw, het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw en de Vrije Universiteit Brussel. De bestuurders zijn:

  • Sophie Cools, voorzitter
  • David Nassen, bestuurder
  • Marc Theeboom, bestuurder

De Algemene Vergadering bestaat uit:

  • Vlaamse Sportfederatie vzw vertegenwoordigd door Sophie Cools
  • Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw vertegenwoordigd door David Nassen
  • Vrije Universiteit Brussel, rechtspersoonlijkheid toegekend bij wet van 28 mei 1970 vertegenwoordigd door Marc Theeboom
  • SKA vzw vertegenwoordigd door Luk Buyse
  • Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw vertegenwoordigd door Evy Van Coppenolle
  • Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde vzw vertegenwoordigd door Sofie Blondeel

Drie personeelsleden (2VTE) staan in voor de dagelijkse werking:

Voor een aantal specifieke activiteiten doet het RVSP ook beroep op vrijwilligers. Informatie voor de vrijwilligers lees je hier.

Goed bestuur

Het RVSP streeft, in overeenstemming met de regelgeving van de Vlaamse Overheid, naar een transparante, democratische en correcte werking. Hieronder vind je de noodzakelijke documenten terug.