Download PDF

Risicovechtsport in het nieuws

De voorbije weken verschenen er enkele berichten over (risico)vechtsport in de media. Hierbij was een duidelijke tegenstelling waar te nemen in hoe verschillende instanties tegen vechtsporten aankijken. Zo konden we lezen dat het lokale beleid in Aalst vechtsporten niet gunstig gezind is waarbij uitspraken aan bod kwamen zoals men wil ‘integratie laten gebeuren op een verantwoorde manier’ en dat ‘het niet aangewezen is om maatschappelijk kwetsbare jongeren te benaderen via het aanleren van gevechtstechnieken’. Men nam de beslissing om vechtsporten uit te sluiten uit het buurtsportprogramma. Dat het anders kan, zagen we in de stad Lommel. De stad Lommel bekroonde op 4 oktober 2013 MMA kampioen Abi Al Khalfi met een tweede plaats in de trofee voor sportman van het jaar . 

De beslissing in Aalst verduidelijkte opnieuw dat risicovechtsporten al te vaak lijden onder een al dan niet terecht negatief imago. De discussies gaan vaak over de medische risico’s die al dan niet bewust genomen worden in deze vechtsporten en voornamelijk in de vechtsporten waar bewust wordt toegewerkt naar Knock Out. Regelmatig zien we ook artikels verschijnen in de media waarin dit aan bod komt. Zo vonden we de voorbije weken tal van artikels terug over de case Sugar Jackson en met name specifiek over de bezorgdheid over de medische geschiktheid van deze vijfvoudig Europese kampioen. Dit is een verhaal waar bijgevolg ook heel wat vragen opduiken als we spreken over een ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening. Het Risicovechtsportplatform ontfermt zich ook vooral over deze medische risico’s.

Om meer inzicht te verwerven in het vechtsportgebeuren is het belangrijk om verder te kijken dan de actuele media – aandacht. De persoonlijke ervaringen van de vechtsporters zelf zijn immers vaak nog relevanter. Er zijn heel wat persoonlijke succesverhalen, maar deze worden soms te weinig aangehoord. Voorbeelden van deze persoonlijke verhalen zijn deze van karateka Nicky en bokser Stephan. Op 8 oktober deed Nicky in het één programma Iedereen beroemd zijn verhaal over zijn moeilijke jeugd en hoe karate hem terug op het juiste spoor heeft geholpen. Hij geeft momenteel zelfs les in g-karate (karate voor personen met een beperking). Daarnaast is ook het verhaal van bokser Stephan Papen erg aangrijpend. Deze filmpjes geven een mooi beeld over de specifieke persoonlijke ervaring en de sterkten van deze sporters.

Indien we verder kijken dan het individuele verhaal kunnen we ook verwijzen naar enkele mooie initiatieven die effectief als doel hebben om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen zodat een bevordering van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de deelnemers tot stand kan komen. Dit worden ook wel Sport+ omgevingen genoemd. Essentiële randvoorwaarden zijn onder andere de sociale en agogische vaardigheden van de begeleider, de samenwerking met partners, laagdrempeligheid van het aanbod…. (Theeboom en Verheyden, 2011). In het boek ‘vechtsporten met een +, extra kansen voor kwetsbare jongeren’ verduidelijken Prof. Dr. Marc Theeboom en Ellen Verheyden de verschillende principes en voorwaarden van een sport+ en een vechtsport+ programma. Enkele voorbeelden van good practices in Vlaanderen en Nederland komen eveneens aan bod in het boek.

Risicovechsport kampt al te vaak en al dan niet terecht met een negatieve beeldvorming waarin zowel medische als ethische bezorgdheden aan bod komen, maar de waarde van de sport in de ondersteuning van succesvolle persoonlijke verhalen en maatschappelijk initiatieven mag men niet uit het oog verliezen. Het Risicovechtsportplatform is alvast van mening dat de sector aan haar imago verder kan werken. De implementatie van de generieke richtlijnen waarbij het duidelijker is hoe de organisaties kunnen voldoen aan het decreet Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening (van 13 juli 2007) en waarbij de rol van elke betrokkene in de risicovechtsportomgeving wordt benadrukt, betekent hierin een belangrijke stap. De voorbeelden illustreren dat alles staat of valt met het creëren van de nodige voorwaarden. Voorwaarden waarin elke betrokkene zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

Bronnen

Persartikels

De Smedt Leen, 10.10.2013, ‘Wij krijgen onterecht stempel criminieel’, www.nieuwsblad.be

Vermeiren M., 10.10.2013, Boksen rond een bokser, Gazet Van Antwerpen

Vermeiren M., 8.10.2013, ‘Sugar Jackson werd jarenlang slecht begeleid’, www.gva.be

Vermeiren M., 2.04.2013, Einde nabij voor Sugar Jackson, Gazet Van Antwerpen, www.gva.be

KA, 2.04.2013, “Boksbond moet licentie van Sugar Jackson intrekken”, www.clint.be

Steurbaut K., 2.04.2013, Moet Sugar Jackson stoppen met boksen?, Sport.be.msn.com

Websites

Michiels Raf, 18.04.2013, Life of boxer, http://www.youtube.com/watch?v=rSN2YHAOQU0

TV Limburg.be, 9.10.2013, kampioenenhulde, http://www.youtube.com/watch?v=F1cP3oBE9Tc

Ter plekke: Zonhoven; 8.8.2013, http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/ter-plekke-zonhoven-0

http://www.stubru.be/programmas/zetmopbram/sugarjacksonzoubeterstoppenmetboksen

http://www.clint.be/sport/boksbond-moet-licentie-van-sugar-jackson-intrekken