Download PDF

Voorstel voor generieke richtlijnen

In december 2010 diende de Expertencommissie Risicovechtsporten haar voorstel van generieke richtlijnen in bij de minister. Deze generieke richtlijnen hebben tot doel enerzijds de sportverenigingen die risicovechtsporten organiseren duidelijkheid te geven over hoe zij kunnen beantwoorden aan het decreet MEVS en anderzijds de Vlaamse Overheid concrete normen te geven die haar toelaten de verplichtingen te toetsen die deze sportverenigingen hebben om de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter te bewaken.

Bij het uitbouwen van de drie grote opdrachten (kennis- en expertisepunt, aanspreek- en communicatiepunt, service- en ondersteuningspunt) van het Risicovechtsportplatform zijn deze generieke richtlijnen dan ook de rode draad.