Download PDF

Contra-indicaties voor risicovechtsporten

Bepaalde aandoeningen vormen een contra-indicatie voor de beoefening van risicovechtsporten. Sommige aandoeningen zijn enkel een contra-indicatie voor sparren en wedstrijden. Andere aandoeningen zijn ook een contra-indicatie voor training.
Bij bepaalde aandoeningen zijn risicovechtsporten absoluut tegenaangewezen. Bij andere aandoeningen zijn risicovechtsporten slechts tijdelijk, of tot wanneer aan een bepaalde voorwaarde voldaan is, tegenaangewezen.

  • X = absolute of voorwaardelijke contra-indicatie
  • ok specialist = contra-indicatie tenzij goedkeuring door de specialist
  • na behandeling = contra-indicatie tot na behandeling
  • eerst uitklaren = contra-indicatie tot er meer duidelijkheid is
  • andere voorwaarden zoals: na afkicken, >3 jr aanvalsvrij, ... = contra-indicatie tot zolang voorwaarde niet voldaan is

Anatomische - orthopedische afwijkingen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Ernstige congenitale/verworven musculoskeletale afwijkingen   ok specialist X  
Ernstige schedelbreuk/craniotomie/waterhoofd   ok specialist X  
Ernstige wervelkolom/borstkasmisvorming   ok specialist X  
Ribkneuzing of -breuk   X   X
(Gewrichts)implantaten (heup, knie, schouder, elleboog, ...)   ok specialist   ok specialist

Buikproblematiek

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Ernstige hernia diafragmatica   na behandeling   na behandeling
Actief/recent maagulcus   na behandeling   na behandeling
Gastroenteritis   na behandeling   na behandeling
Hepatomegalie   ok specialist X  
Splenomegalie   ok specialist X  
Ascites   ok specialist X  
Actieve colitis ulcerosa   ok specialist   na behandeling
Actieve morbus Crohn   ok specialist   na behandeling
Actieve hepatitis A/B/B // HIV X   X  

Endocrinologische problemen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Recente/ongecontroleerde diabetes   na behandeling   na behandeling
Recente/ongecontroleerde schildklierproblemen   na behandeling   na behandeling

Genitale problematiek

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijke Absoluut Voorwaardelijk
Zwangerschap   ok specialist X  
Pijnlijk pelvisch discomfort (bekkeninstabiliteit, ...)   ok specialist   na behandeling
Ernstige vaginale bloedingen   na behandeling   na behandeling
Recent ontwikkelde borstmassa   na behandeling   na behandeling
Cryptorchidie   X   ok specialist
Afwezigheid van 1 teelbal   X   ok specialist

Hart- en vaataandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Vroegere ingreep voor congenitale/verworven hartafwijkingen   ok specialist   ok specialist
Klep- en septumaandoeningen, mitralisklepprolaps   ok specialist   ok specialist
Cardiomyopathie   ok specialist   ok specialist
Coarctatio aortae   ok specialist   ok specialist
Hypertensie (>140/85 mmHg)   na behandeling   na behandeling
Claudicatio intermittens, atherosclerose   na behandeling   na behandeling
Postthrombosesyndroom   na behandeling   na behandeling
Hartdecompensatie X   X  
Recente carditis   na behandeling   na behandeling

Hematologische problemen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Ernstige bloedziekten met verhoogde bloedingsneiging
hemofilie, inname bloedverdunners
  ok specialist X  
Ernstige anemie, sikkelcelanemie, andere bloeddyscrasieën   na behandeling X  

Huidaandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Recente niet genezen letsel aan hoofd X   X  
Recente niet genezen letsels aan handen/polsen X   X  
Huidinfecties die gevaar vormen voor tegenstander X   X  
Te lange (teen)nagels X   X  

Longaandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Actieve tuberculose X   X  
Restrictieve/obstructieve longaandoeningen   ok specialist   ok specialist
Tracheobronchitis (acuut of chronisch) X   X  
Bronchiëctasie   ok specialist   ok specialist
Ongecontroleerde astma   na behandeling   na behandeling
Pneumothorax (recidiverend)   ok specialist   ok specialist
Pneumothorax (acuut) X   X  
Afwijkende auscultatie   eerst uitklaren   eerst uitklaren

Neuro-psychiatrische aandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Intellectuele onbekwaamheid   ok arts X  
Middelenafhankelijkheid       na afkicken
Ernstige neurologische/organische hersensyndromen   ok specialist X  
Ernstige psychiatrische aandoeningen   ok specialist   ok specialist
Epilepsie   X   >3 jr aanvalsvrij
Meningitis, encefalitis   X   ok specialist
Migraine   X   ok specialist
Ernstige congenitale/verworven intracraniële aandoeningen   ok specialist X  
Ernstige subdurale/epidurale bloedingen   ok specialist   ok specialist
Onvolledig genezen hersenschudding (hoofdpijn, duizeligheid, ...) X   X  

Nierproblematiek

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Ernstige nierfunctiebeperking   ok specialist X  
Slechts 1 functionele nier   ok specialist X  
Polycystische nieren   ok specialist X  

Oftalmologische aandoeningen

  Niet trainen, enkel sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Afwezigheid van 1 oog / slechts 1 functioneel oog   X X  
Hypermetropie of verziendheid   X X  
niet gecorrigeerd: eenzijdig 20/200 - bilateraal 20/60   X X  
gecorrigeerd: 20/60   X X  
Gezichtsveld <60° in 1 of meer kwadranten   X X  
Netvliesloslating   X   ok specialist
Primair/secundair glaucoom   X X  
Afakie (geen lens), pseudofakie (kunstlens), lensdislocatie   X X  
(Ernstige) staar in 1/beide ogen   X X  
Amblyopie (lui oog)   X X  
Hoge myopie of bijziendheid (>= 6 dioptrie)   X X  
Gebrek aan dieptezicht   X X  
Oogoperaties (myopie, hypermetropie, astigmatisme, netvlies, scheelzien, keratoconus, hoornvlies, glaucoom, cataract)   X   ok specialist
Lichtflitsen   X   ok specialist

ORL-aandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Neuscongestie, onvoldoende neuspassage   X X  
Slechthorend   X X  
Doofheid beide orgen   X X  
Doofstomheid   X X  
Onbehandelde otitis media/externa, trommelvliesperforatie   X   na herstel
Ernstige neusobstructie door poliepen, septumdeviatie   X   na herstel
Amygdalitis, tonsillitis, faryngitis, laringitis X   X  

Andere aandoeningen

  Enkel trainen, niet sparren Trainen, sparren, wedstrijden
Absoluut Voorwaardelijk Absoluut Voorwaardelijk
Infectieuze aandoeningen (met/zonder koorts) X   X  
Tumoren (goedaardig, kwaadaardig)   ok specialist   ok specialist
Geen jaarlijks attest sportmedische geschiktheid   X   X
Alle andere aandoeningen die de sporter zelf in gevaar brengen   ok specialist   ok specialist
Alle andere aandoeningen die de tegenstrever in gevaar brengen   ok specialist   ok specialist

Het advies in dit document wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Hoewel dit document met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in dit document.

Laatste bijwerking: juli 2017.