Download PDF

Protocol preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Anamnese

Laat de sporter de vragenlijst invullen op www.sportkeuring.be zodat je zicht krijgt over diens persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis. De sporter kan dit op voorhand invullen of je kan dit samen doen. Onder "Gevechtssporten" kan je de risicovechtsport aankruisen. Wanneer de betreffende risicovechtsport niet voorkomt in de lijst, kies je voor "Andere risicovechtsport (vechtsporten waar slagen/stoten op het hoofd mogelijk zijn)".

Lichamelijk onderzoek

Algemene inspectie

Zijn er niet-genezen of recente wonden (snijwonden, schaafwonden, laceraties, ...) aan:

 • Handen
 • Polsen
 • Gelaat
 • Wenkbrauwen
 • Oren
 • Neus
 • Andere

Niet-genezen of recente wonden zijn plaatsen waar de tegenstander zich mogelijk zal op focussen om op diezelfde plaatsen slagen toe te brengen. Wonden aan handen, polsen, ... laten de sporter niet toe voluit te gaan en zullen bij gering contact terug opengaan. Niet-genezen wonden (vooral schaafwonden) kunnen ook ingangspoort zijn voor infecties (impetigo, tinea corporis gladiatorum, ...). Vooraleer met de gevechtstraining/contacttraining kan gestart worden dienen deze wonden volledig genezen te zijn. Er kan hier dus wel toelating gegeven worden voor non-contacttraining.

Biometrie

Lichaamsgewicht

Lichaamslengte

Zithoogte

Huidplooimetingen

Cardiologisch onderzoek

Brachiale bloeddruk

 • Bloeddruk systolisch links
 • Bloeddruk diastolisch links
 • Bloeddruk systolisch rechts
 • Bloeddruk diastolisch rechts

Hartauscultatie

 • ​Geruis
  • Diastolisch
  • Systolisch >= 2/6
  • Meer bij Valsalva of staan vanuit hurkpositie
  • Meer bij liggen of hurken vanuit staande positie
  • Uitstraling naar oksel of carotiden
  • Lange duur (mid- of latepeak of holosystolisch)
  • Mid- of eindsystolische klik
 • Tonen
  • Paradoxale of gefixeerde splijting 2e harttoon
  • Extra toon (4e toon)
  • Luide 1e toon met geruis
 • Ritme

Radiale en femorale pulsaties

 • Simultane palpatie radiale en femorale pulsaties

Syndroom van Marfan

Pneumologisch onderzoek

Longauscultatie

 • Verlengd expirium
 • Crepitaties
 • Wheezing
 • Verminderd VAG
 • Ander   

Stomatologisch onderzoek

Inspectie gebit

 • Cariës
 • Tandsteen
 • Gingivitis
 • Ander   

Oftalmologisch onderzoek

Gezichtsscherpte

 • Correctie
 • Ver bilateraal
 • Ver llinks
 • Ver rechts

Gezichtsveld

 • Confrontatietest

Pupilvorm

 • Links
 • Rechts

Pupilgrootte

 • Isocoor
 • Links: normaal/gedilateerd/vernauwd
 • Rechts: normaal/gedilateerd/vernauwd          

Pupilreactie op licht

 • Links
 • Rechts

Dieptezicht

 • Stereotest

Contra-indicaties voor risicovechtsporten:

 • Amblyopie
 • Hoge myopie (hoge bijziendheid meer dan -6 dioptrie)
 • Oogoperaties als antecedenten
 • Gebrek aan dieptezicht

Afwijkingen in het oftalmologisch onderzoek vereisen een doorverwijzing naar de oftalmoloog.

Orthopedisch onderzoek

Inspectie

 • Stand hoofd
 • Schouderhoogte
 • AC gewricht
 • Rug
 • Hoogte spina iliaca
 • Vastus medialis obliquus
 • Extremiteiten en gewrichten
 • Tuberositas tibiae

Mobiliteit/kracht

 • Cervicaal
  • Flexie
  • Extensie
  • Laterale flexie
  • Rotatie
 • Lumbaal
  • Flexie
  • Extensie
  • Laterale flexie
  • Rotatie
 • Schouder
  • GH abductie
  • Kracht 90°
  • Drop Dead
 • Elleboog en hand
  • Flexie/extensie
  • Pronatie/supinatie
  • Hand vuist/spreiden

Functioneel

 • Duck Walk test
 • Five time hop

Sportspecifiek

 • Gemodificeerde rotatie stabilisatie test
 • Scapulaire dyskinesie
 • Zijwaartse brug test
 • Squat op één been

Oriënterend neurologisch onderzoek

Evenwicht

 • Romberg

Gang

 • Gangpatroon
 • Koorddansersgang

Coördinatie

 • Vinger-neusproef   
 • Knie-hielproef
 • Diadochokinese

Sensibiliteit

 • Vibratiezin

Reflexen

 • Bicepspeesreflex
 • Tricepspeesreflex                                        
 • Kniepeesreflex
 • Achillespeesreflex
 • Voetzoolreflex

Onderzoek neus, keel en oren

Rhinoscopia anterior

 • Toegankelijkheid neus
 • Stand neusseptum

Otoscopie

 • Gehoorgang

Tonsillen

Hypermobiliteitsonderzoek

Hyperextensie pinken (hoek in mcp5 >90°)

 • Links
 • Rechts

Duimen tegen de voorarm

 • Links
 • Rechts

Hyperextensie ellebogen >10°

 • Links
 • Rechts

Hyperextensie knieën > 10°

 • Links
 • Rechts

Handen plat op de grond zonder de knieën te buigen

Berekening hypermobiliteitsscore volgens Beighton criteria:

 • Handen plat op grond: 1 punt
 • Pinken, duimen, ellebogen, knieën: telkens 1 punt links/rechts
 • Totaal 9 punten

0-3 punten: niet hypermobiel
4-6 punten: hypermobiel
7-9 punten: extreem hypermobiel

Aanvullend onderzoek

Er zijn geen bijkomende onderzoeken noodzakelijk tenzij er klachten of abnormaliteiten zijn in het basisonderzoek. Zo nodig kan je de sporter doorverwijzen voor verder specialistisch onderzoek.

Het advies in deze tool wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Hoewel deze tool met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in deze tool.

Laatste bijwerking: augustus 2016.