Download PDF

Protocol sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de wedstrijd

Aandachtspunten

 • De sporter moet een geldig medisch geschiktheidsattest kunnen voorleggen.
 • De vrouwelijke sporter dient schriftelijk te bevestigen dat ze niet zwanger is.

Anamnese

 • Algemene toestand
 • Recente infecties of koorts
 • Hoofdpijn / harde slag geïncasseerd < 6 weken
 • Wedstrijdhistoriek
 • Medicatiegebruik
 • Druggebruik
 • Contactlenzen
  Wanneer de sporter contactlenzen draagt, kan de arts tijdens de wedstrijd controleren of de sporter deze niet verliest.

Inspectie

 • Gelaat (wenkbrauwen, jukbeenderen, oren, neus): recente letsels
 • Polsen en handen: recente letsels
 • Teennagels: kortgeknipt
 • Mogelijke tekenen van druggebruik: bv. glanzende of tranende ogen, gedroogd speeksel rond de mond, wisselend humeur, woordenvloed, verminderd evenwicht, vertraagde reflexen, …

Onderzoek

 • Meten bloeddruk en pols
 • Auscultatie hart en longen
 • Controleren pupilreactie
 • Nagaan eventueel verschil in grootte tussen pupil links en pupil rechts
 • Nagaan of de keel rood is en de tonsillen beslagen
 • Meten temperatuur
 • Controleren neuspassage
 • Contoleren drukpijn bij ribcompressie
 • Facultatief neurologisch onderzoek

Contra-indicaties voor wedstrijddeelname

 • Geen geldig medisch geschiktheidsattest (op basis van preventief onderzoek)
 • Zwangerschap
 • Recente infectieziekten of duidelijke tekenen van nog niet overwonnen infecties
 • Koorts
 • Hoofdpijn
 • Recente niet genezen letsels in het gelaat
  Niet genezen hematomen en huidlaesies zijn extra kwetsbaar en de tegenpartij zal zich daarop richten. Indien het hoofdbeschermingsmateriaal naar de mening van de arts voldoende bescherming biedt, kan worden gevochten.
 • Recente niet genezen letsels aan handen en polsen
  Pijn belemmert adequaat vechten.
 • Te lange teennagels
  Indien de teennagels te lang zijn, moeten deze geknipt worden.
 • Afwijkend ademgeruis
  Een afwijkend ademgeruis kan de conditie beïnvloeden.
 • Neuscongestie: onvoldoende neuspassage
  Bij het dragen van een gebitsbeschermer is de sporter afhankelijk van zijn neusademhaling.
 • Ribkneuzing of -fractuur
  Een ribcontusie of -fractuur belemmert een normale ademhaling.

Advies voor de sporter

 • Medisch geschikt
   Wedstrijddeelname
 • Medisch ongeschikt voor één week of minder
   Geen wedstrijddeelname + rusten
 • Medisch ongeschikt voor langer dan één week
   Geen wedstrijddeelname + nieuw medisch geschiktheidsonderzoek bij huisarts of specialist

Het advies in dit document wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Hoewel dit document met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in dit document.

Laatste bijwerking: november 2016.