Download PDF

Risicowedstrijdsituaties

Algemene opmerkingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van situaties die kunnen voorvallen tijdens een risicovechtsportwedstrijd. In de linker kolom wordt telkens de situatie weergegeven. In de rechter kolom wordt een advies gegeven over hoe je als arts best reageert in zo’n situatie. Het is raadzaam om tijdens de wedstrijd te noteren welke situaties zich voordoen om na de wedstrijd een correcte opvolging te kunnen verzorgen. Ook een goede interactie met de officials is van groot belang.

Onderstaand advies is toepasbaar binnen elke risicovechtsport, maar daarnaast dien je als arts ook rekening te houden met de bijkomende voorschriften en reglementering van de federatie. Deze reglementering verschilt van federatie tot federatie. Voor meer informatie over de regelgeving neem je best contact op met de betreffende federatie.

Wanneer de veiligheid of gezondheid van één van de sporters in het gedrang komt, heb je als arts steeds het recht om te adviseren de wedstrijd stop te zetten en/of de sporter achteraf op te volgen.

Situatie Advies
Sporter loopt een wonde buiten het wenkbrauwgebied op.
 • Indien de wonde stopt met bloeden, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien het bloeden niet gestopt kan worden, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • Je kan kiezen om de hechting zelf te doen of om door te verwijzen.
 • Geen opvolging na de wedstrijd.
Sporter loopt een wonde binnen het wenkbrauwgebied op.
 • Indien de wonde stopt met bloeden en het zicht van de sporter niet belemmerd wordt, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien het bloeden niet gestopt kan worden waardoor het zicht belemmerd wordt, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • Je kan kiezen om de hechting zelf te doen of om door te verwijzen.
 • Geen opvolging na de wedstrijd.
Sporter loopt een bloedneus op.
 • Indien de neus stopt met bloeden, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien de neus niet stopt met bloeden, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • Geen opvolging na de wedstrijd.
Sporter loopt een botbreuk op aan het hoofd (neus/kaak/…) of bij het vermoeden van.
 • Wedstrijd stopzetten!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter loopt een botbreuk op in de ledematen.
 • Wedstrijd stopzetten!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter loopt een ribfractuur op of bij het vermoeden van.
 • Wedstrijd stopzetten!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter gaat één of meerdere keren neer na impact op het lichaam (ledematen, plexus, orgaan, …), maar kan tussendoor de wedstrijd wel hervatten door recht te staan binnen de acht tellen.
 • De wedstrijd mag verder gezet worden.
 • Geen opvolging na de wedstrijd.
Sporter gaat neer na impact op het hoofd, maar staat weer recht binnen de acht tellen.
Sporter gaat meerdere keren neer na impact op het hoofd, maar kan tussendoor de wedstrijd wel hervatten door recht te staan binnen de acht tellen.
Sporter zwijmelt (hangt hulpeloos over de touwen, is niet aandachtig, …) en verliest daardoor zijn/haar defensie.
Sporter gaat neer na een impact op het hoofd en staat niet meer recht binnen tien tellen.
 • Wedstrijd stopzetten!
 • Eerste hulp toedienen.
 • Onmiddellijke doorverwijzing naar het ziekenhuis bij ernstige hersenschudding. Jij blijft ter plaatse voor de volgende wedstrijden.
 • Opvolging na de wedstrijd.
Sporter gaat neer na een impact op het lichaam en staat niet meer recht binnen tien tellen.

Het advies in deze tool wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Hoewel deze tool met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in deze tool.

Laatste bijwerking: september 2020.