Download PDF

Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO)

In de conceptnota “Actieplan Gezond Sporten” engageert de Vlaamse overheid zich om sporters juist te informeren over sportmedische geschiktheid. Zowel de individuele, niet-aangesloten sporter als de clubsporter, moet een antwoord vinden op vragen zoals: is een onderzoek voor mij nuttig of nodig, wat houdt dat onderzoek in, hoe vaak moet dit gebeuren, wat kost het, ... Een eerste stap om deze doelstelling te kunnen bereiken werd gezet met de ontwikkeling van de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek door de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA). Dit sportmedisch onderzoek omvat alle medische aspecten die relevant zijn voor een bepaalde sporter en gaat in op de maatschappelijke vraag om aandacht te besteden aan het fenomeen van plotse hartdood in de sport.

Wie van plan is om te sporten, kan op de website www.sportkeuring.be terecht om na te gaan of een sportmedisch onderzoek aangewezen is, hoe frequent dit moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden. Dit geldt ook voor wie wil starten met een risicovechtsport. De vragenlijst werd specifiek aangepast aan risicovechtsporten. De sporter kan de vragenlijst invullen en hiermee naar jou als arts komen.

Om de gezondheid van de risicovechtsporters te garanderen, is het aanbevolen dat zij voor ze starten met deze sporten een sportmedisch geschiktheidsonderzoek ondergaan. Ook het onderzoek werd specifiek aangepast aan risicovechtsporten.

De platformen, zowel de vragenlijst als het klinisch onderzoek, worden stelselmatig aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook de rapportering ondergaat regelmatig aanpassingen, waarbij het de bedoeling is binnen afzienbare tijd rechtstreeks vanuit je eigen EMD naar de platformen te kunnen gaan en alle gegevens die in de platformen ingevoerd worden automatisch in je EMD op de juiste plaats geïntegreerd te zien (bloeddruk bij bloeddruk, …). Je zal vanuit de platformen elektronisch de bewuste sportfederatie op de hoogte kunnen brengen, via de e-Health applicaties zal de arts die op een vechtsporttornooi als ringarts aanwezig is, kunnen nagaan of een kandidaat bepaalde voorafbestaande risicofactoren vertoont, vroegere blessures heeft, … zodat het onderzoek voor de kamp efficiënter kan verlopen.

Het VASO-protocol wordt niet alleen voor risicovechtsporten sportspecifiek aangepast, integendeel. In overleg met de diverse sportfederaties worden voor alle sporten aanpassingen aangebracht, een titanenwerk dat heel wat tijd en programmering vraagt.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van SKA.

Laatste bijwerking: januari 2015.